Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja2611.05.2020 

5396-2020 (02 08 00, 07.03)

Kulta2 ja Vaskooli kehitys ja tukipalvelun hankinta ATR Soft Oy:ltä

IT-pääsuunnittelija Teemu Nikula 6.5.2020:

Turun kaupungilla on Kulta2 -lomakemoottori, joka on käytössä avustustoiminnassa avustushakemusten käsittelyssä, valtuutettujen ansiomenetys- ja matkakorvauskäsittelyssä sekä työterveyshuollon sähköisten kyselyiden käsittelyssä. Vaskooli on työterveyshuollon sähköisten kyselyiden pisteytykseen tehty lisäosa.

Järjestelmän kehityksen ja tukipalvelun varmistamiseksi järjestettiin minikilpailutus.

Turun kaupungilla on voimassa oleva it-konsultointi ja asiantuntijapalvelujen puitesopimus (dnro 8985-2018), jonka koriin 27 valituille puitesopimustoimittajille lähetettiin tarjouspyyntö.

Annettuun määräaikaan 24.4.2020  klo 11:00 mennessä saapui 2 (kaksi) tarjousta:

22.4.2020 klo 14:03 ATR Soft Oy (1585060-6)

24.4.2020 klo 9:54 Weasel Software Oy (2874018-2)

 

Tarjouspyynnössä kuvattiin hankinnan kohde ja ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa: 1) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen, 2) tarjousten vertailu ja valinta.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja valinta

Tarjouspyynnössä arviointiperusteina olivat palvelun hinta ja laatu. Hinnan painoarvo oli 40 % ja laadun 60 %.

Annetuista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. 

Toimittaja Hinta ja laatupisteet
ATR Soft Oy 96,61
Weasel Software Oy 91

Toimittajaksi valitaan ATR Soft Oy.

Esitän, että IT-palvelut hankkii ATR Soft Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella Kulta2 ja Vaskooli kehitys ja tukipalvelun. Ylläpidon kustannukset vuositasolla ovat enintään 27000 euroa (alv 0 %).  Ylläpidon kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 11427 Sovelluspalvelut.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen 8.5.2020:

PäätösPäätin, että IT-palvelut hankkii ATR Soft Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella Kulta2 ja Vaskooli kehitys ja tukipalvelun. Ylläpidon kustannukset vuositasolla ovat enintään 27000 euroa (alv 0 %).  Ylläpidon kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 11427 Sovelluspalvelut.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Päätös voi muuttua hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

Jakelu

aoATR Soft Oy
aoWeasel Software Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX