Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, strateginen HR 
Henkilöstöjohtaja/sarja A9808.05.2020 

5353-2020 (01 02 01)

Henkilökohtaisen lisän maksaminen it-suunnittelupäällikölle

Palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 8.5.2020:

XXXXX on maksettu aiemmin tehdyn erillisen päätöksen perusteella henkilökohtaista lisää 176,75 €/kk IT-kehittämispäällikön toimessa (vak.nro 608101).

XXXXX toimii ajalla 1.5.2020 - 15.12.2020 IT-suunnittelupäällikön avoimen viran (vak.nro 409085) hoitajana.  IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen on esittänyt, että XXXXX maksettaisiin henkilökohtaista lisää edelleen IT-suunnittelupäällikön virassa.

XXXXX tulisi siirtää hänen henkilökohtainen lisänsä IT-suunnittelupäällikön virkaan, koska kriteerit, joiden perusteella lisä on hänelle myönnetty, tulevat pysymään samana.

Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen toimiessaan IT-suunnittelupäällikön virassa (vak.nro 409085) ajalla 1.5.2020 - 15.12.2020. Lisän suuruus on 176,75 €/kk.

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedIT-palvelut
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
aoXXXXX