Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, strateginen HR 
Henkilöstöjohtaja/sarja A9707.05.2020 

5040-2020 (01 02 00)

Hyvinvointitoimialan erikoisammattimiehen (vak.nro 282602) tehtäväkohtaisen palkan korottaminen määräajaksi 1.1.- 30.9.2020

Palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 7.5.2020:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa on esittänyt, että erikoisammattimies XXXXX (vak.nro 282602) tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 10 %:lla määräaikaisesti ajanjaksolla 1.1.2020 – 30.9.2020.

XXXXX hoitaa edellä todetulla ajanjaksolla oman työnsä ohella myös avoimen käyttöpäällikön (vak.nro 282062) toimen tehtäviä. XXXXX vastaa turvajärjestelmien vuosihuoltokoordinoinnista, varaosien tilaamisesta ja kohdekohtaisten työohjeiden antamisesta.

XXXXX tehtävien voidaan katsoa muuttuvan määräaikaisesti aiempaa oleellisesti vaativammiksi, joten tehtäväkohtaisen palkan määräaikaiselle tarkistamiselle on peruste.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin, että erikoisammattimies XXXXX tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 10 %:lla ajalla 1.1.2020 - 30.9.2020.

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
aoXXXXX
tiedXXXXX