Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Tilapalvelukeskus, toimitilajohtaminen 
Toimitilapäällikkö208.05.2020 

5325-2020 (02 08 00, 11 02 08)

Suikkilan koulun lisärakennuksen ja liikuntasalin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Sisäilmapäällikkö Kati Järvi ja Sisäilma-asiantuntija Johanna Kaipia 7.5.2020:

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tilaaminen: Suikkilan koulun lisärakennus ja liikuntasali, Talinkorventie 16

Kohteeseen tilataan sisäilma- ja rakennetutkimukset osana hankesuunnittelua. Tutkimuksen tarkoituksena on rakenteiden kunnon selvittäminen peruskorjauksen hankesuunnittelun lähtötiedoiksi ja korjausten laajuuden varmistamiseksi.

Tutkimus tilataan Sirate Group Oy:ltä, joka on voimassa olevan puitesopimuksen mukainen ensimmäinen palveluntuottaja.

Kustannukset koostuvat seuraavasti:

-        Sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perushinta: 3.000,00€

-        Sisäilmatekniset kuntotutkimukset 10 023m³ x 1,2€/m³: 12.028,00€

-        Tekninen riskinarvio: 1.000,00€

-        Näytteenotot:

o   Materiaalinäytepala 40 kpl x 92,00€/kpl: 3.680,00€

o   Mineraalikuitulaskenta (14 vrk) 10 kpl x 75,00€/kpl: 750,00€

o   Mineraalikuitulaskenta (tuntematon aika laskeumalla) 5 kpl x 86,00€/kpl: 430,00€

o   Paine-erologgerit 6 kpl x 22,00€/kpl: 134,00€

-        Kokonaishinta-arvio on 21.022,00€

Kustannusarviossa on käytetty puitesopimuksen mukaisia hintoja.

Liite 1Kustannusarvio

Toimitilapäällikkö Minna Juselius:

Päätös

Päätin, että Suikkilan koulun lisärakennukseen ja liikuntasaliin, tilataan rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus Sirate Group Oy:ltä kokonaisarviohintaan 21.022,00€ (alv 0 %) perustuen.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta myöhemmin tehtävällä sopimuksella tai tilauksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä. Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Minna Juselius

toimitilapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoSirate Group Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Ktipatoi § 2
Liite 1:Kustannusarvio