Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, strateginen hankinta 
Hankintapäällikkö4508.05.2020 

1597-2018 (02 08 00)

Viittomakielen tulkkauspalveluiden sopimuskauden jatkaminen optiokaudella 1.8.2020-31.7.2022

Projektipäällikkö Tapani Järvinen 7.5.2020:

 

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtajan päätöksellä 22.5.2018 § 29 on Turun kaupungille hankittu viittomakielen tulkkauspalveluja (opiskelutulkkaukset ja asiointitulkkaukset) ajalle 1.8.2018 – 31.7.2020.

 

Viittomakielen tulkkauspalveluiden pääasialliset tilaajat ovat opiskelutulkkauksissa sivistystoimiala ja asiointitulkkauksissa hyvinvointitoimiala. Opiskelutulkkauksiin on palveluntuottajaksi valittu Suomen Tulkkauspalvelut Oy ja varapalveluntuottajaksi Tulkkaus Siluetti. Asiointitulkkauksiin on palveluntuottajaksi valittu Tulkkaus Siluetti ja varapalveluntuottajaksi Evantia Oy.

 

Tarjouspyynnössä 1597-2018 varattiin mahdollisuus jatkaa sopimusta tilaajan päätöksellä samoin ehdoin kahdella vuodella, ajalle 1.8.2020-31.7.2022.

 

Kaikki palveluntuottajat ovat osoittaneet palvelunsa täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset sopimuskaudella sekä tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset.

 

Sopimuksen vuosittainen arvo on n. 100 000 €.

 

Ehdotus        Ehdotan, että viittomakielen tulkkauspalveluiden hankintasopimusta jatketaan valittujen palveluntuottajien kanssa kahdella vuodella, ajalle 1.8.2020 – 31.7.2022.

 

Hankintayksiköt eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän, että viittomakielen tulkkauspalveluiden hankintasopimusta jatketaan valittujen palveluntuottajien kanssa kahdella vuodella, ajalle 1.8.2020 – 31.7.2022.

 

Hankintayksiköt eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon sopimuskauden aikana.

 

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

  

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Tapani Järvinen, puhelin 044 907 5896.

Jakelu

aoTarjoajat
tiedKaupunginhallitus