Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja/sarja 101307.05.2020 

5286-2020 (00 00 01)

Kaupungin edustajien nimeäminen Kiinteistö Oy Paashuollon hallitukseen

Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi 6.5.2020:

Kiinteistö Oy Paashuolto on operatiivinen yhtiö, josta Turun kaupungin omistus on 75,4%. Kaupungin hallitsemissa Paashuollon tiloissa toimii Nummen kirjasto sekä kotihoidon tukikohta. Paashuollon yhtiökokous pidetään 7.5.2020. Muiden asioiden ohella yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut kolme (3) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Kaupungin hallitsemien tilojen lisäksi yhtiössä on ravintolahuoneisto. Aiemmin ravintolahuoneiston omistaja ei ole ollut kiinnostunut hallitustyöskentelystä, joten kaupunki on miehittänyt hallituksen kokonaisuudessaan. Hiljattain ravintolahuoneisto on vaihtanut omistajaa ja yhtiön uusi osakas on ilmaissut kiinnostuksensa asettaa edustajansa yhtiön hallitukseen. Tämä on katsottu yhtiön kehitysnäkymien kannalta positiiviseksi asiaksi.

Hallituskokoonpanoa muutetaan siten, että yhtiön toiselle osakkaalle osoitetaan hallituksesta paikka yhdelle varsinaiselle jäsenelle. Kaupunki asettaa hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiön rakennuksen elinkaaren vaihe ja kehitystarpeet huomioiden hallitukseen on aiheellista valita varsinaisiksi jäseniksi tilahallintapäällikkö Leevi Luoto ja ylläpitopäällikkö Soile Viiri sekä varajäseniksi kaupunginlakimies Riikka Lehtimäki ja lakimies Anne Ala-Nissilä.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin nimetä Kiinteistö Oy Paashuollon hallitukseen jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Leevi Luoto                       varsinainen jäsen

Soile Viiri                           varsinainen jäsen

Riikka Lehtimäki                 varajäsen

Anne Ala-Nissilä                 varajäsen

Tämä päätös on voimassa valtuustokauden loppuun tai kunnes sitä ennen toisin päätetään.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

tiedKiinteistö Oy Paashuolto
tiedKaupunginhallitus
tiedTilapalvelukeskus
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX