Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, kaupunkikehitysryhmä 
Johtaja5106.05.2020 

5259-2020 (00 01 05, 00 04 02, 02 06 01)

Turun kaupungin rahoitus tutkimukselle "Turku keskustelee"

Tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila 5.5.2020:

Åbo Akademi toteuttaa parhaillaan professori Kimmo Grönlundin johdolla hanketta Turku keskustelee, jossa otantaan perustuva joukko turkulaisia on vastannut kyselyyn ja edustava osa kutsuttu keskustelemaan keskustan liikennejärjestelyistä. Tulokset viedään kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi osana keskustan yleiskaavasta päättämistä. Tutkimushanke on osa keskustan kehittämisen kärkihanketta.

Tutkimusta varten tilattiin 12.000 suuruinen satunnaisotos 15-79-vuotiaista turkulaisista. Heille postitettiin kysely halukkuudesta osallistua keskusteluun ja kyselylomake, jossa mitattiin heidän mielipiteitään Turun keskustan liikenteestä sekä muista politiikkaan ja yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä.

Kutsuun perustuen reilu 200 heistä osallistuu tällä ja ensi viikolla kansalaispaneeliin. Siinä edustava joukko tavallisia kansalaisia perehtyy tähän kysymykseen ja keskustelee siitä pienryhmissä moderaattorin avustuksella. Kansalaispaneeliin kutsutut on valittu väestörekisteristä satunnaisesti eli arpomalla. Kansalaispaneelissa osallistujat kuulevat erilaisia näkökantoja, saavat tasapuolista taustatietoa ja puntaroivat erilaisia näkökantoja huolellisesti ja tasapuolisesti. Koronatilanteesta johtuen keskustelut toteutetaan sähköisesti, Zoom-alustalla.

Hanke saa rahoitusta Turun kaupunkitutkimusohjelmasta poikkeuksellisesti kahdessa erässä. Se sai 50.000€ rahoituksen ohjelman tutkimusrahoituskilpailussa joulukuussa 2019. Samassa yhteydessä sovittiin, että sille myönnetään keväällä toinen 50.000€ kaupunkitutkimusohjelman muista varoista ja että hankkeen kohde on kaupungille ajankohtainen keskustan liikennejärjestelmä, tiukoin aikataulutavoittein. Tämä päätös koskee tuota jälkimmäistä osuutta.

Grönlund on toimittanut päivitetyn muutosluettelon verrattuna alkuperäiseen, tutkimusrahoituskilpailun yhteydessä esitettyyn suunnitelmaan sekä päivitetyn budjetin. Totean ne aiemman suullisen sopimuksen mukaisiksi.

Käytännössä kaupungin rahoitus kohdistuu pitkälti demokratiakokeen eli postikyselyn ja kansalaispaneelin toteuttamiseen. Aineiston tutkimustyö toteutetaan suureksi osaksi professorien virkatyönä ja nimettyjen tutkijoiden osalta muulla projektirahoituksella. 

Hanke on käynnistetty tammikuussa ja se on edennyt ripeästi, että keskustelut saadaan toteutettua toukokuussa ja tulokset vietyä valtuustoon kaupungin asettaman tavoiteaikataulun mukaisesti. Valmistelu on sisältänyt tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin Riitta Birkstedtin (keskustan kehittäminen), Anri Niskalan (osallisuus) ja Juha Jokelan (liikennesuunnittelu) kanssa.

Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoituksessa noudatetaan ohjelman omia rahoitusehtoja.

Työn vaiheet

Hanke on käynnissä ja päättyy 31.12.2021 mennessä. Työ etenee tutkimussuunnitelman mukaisesti.  

Tutkimuksen toteuttaja

Tutkimushanketta koordinoi ja toteuttaa Åbo Akademin Samforsk-yksikkö, vastuullisena johtajana professori Kimmo Grönlund. Hankkeeseen kuuluu lisäksi tutkijoita ja muuta tutkimushenkilökuntaa Tampereen yliopistosta.

Työstä aiheutuvat kustannukset

Turun kaupunkitutkimusohjelma rahoittaa hanketta tällä päätöksellä 50.000€. Hanke on saanut aiemmin rahoitusta myös kaupungin ja yliopistojen yhteisestä tutkimusrahoituskilpailusta. Kokonaisbudjetista (yht. 100.000€) on toimitettu tarkennettu erottelu. Rahoitus kohdistuu pääosin demokratiakokeen toteuttamiseen.

Toiminnan ohjaus

Työn etenemisestä ja tuloksista raportoidaan hankejohtaja Riitta Birkstedtille, osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskalalle, kehittämispäällikkö Juha Jokelalle ja tutkimusjohtaja Ruoppilalle.

Esitys

Esitän, että Turun kaupunki rahoittaa tutkimuksen ”Turku keskustelee” ja että siitä koituvat 50.000€ kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 11006 tilaus 407358 Kaupunkitutkimus. Työn etenemisestä ja tuloksista raportoidaan Riitta Birkstedtille, Anri Niskalalle, Juha Jokelalle ja Sampo Ruoppilalle.

Johtaja Pekka Sundman:

PäätösPäätin, että Turun kaupunki rahoittaa tutkimuksen ”Turku keskustelee” ja että siitä koituvat 50.000€:n kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 11006 tilaus 407358 Kaupunkitutkimus. Työn etenemisestä ja tuloksista raportoidaan Riitta Birkstedtille, Anri Niskalalle, Juha Jokelalle ja Sampo Ruoppilalle.

Pekka Sundman

johtaja

Jakelu

tiedTampereen yliopisto
tiedÅbo Akademi
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX