Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja12406.05.2020 

14739-2019 (02 05 01)

Tapahtuma-avustuksen myöntäminen Kalevan kisat -tapahtumalle

Yhteysjohtaja Antti Kirkkola 21.4.2020:

Seurayhtymä Turun Urheiluliitto, Turun Weikot Yleisurheilu ry ja TUTO ry on saanut järjestettäväkseen kesällä 2020 Yleisurheilun suomenmestaruuskilpailut – Kalevan Kisat – Turussa. Tapahtuman suunniteltu ajankohta on 13.-16.8. ja normaalitilanteessa Kalevan kisat keräävät jopa 30.000 kisavierasta järjestävälle paikkakunnalle. Kalevan Kisat televisioidaan YLE:n toimesta ja kisalähetys tavoittaa päivittäin jopa yli miljoona suomalaista.

Seurayhtymä on esittänyt Turun kaupungille osallistumista suurhankkeeseen toteutukseen suurtapahtuma-avustuksella sekä toiminnallisella yhteistyöllä.

Kilpailutapahtuman järjestäminen vaatii runsaasti tiloja ja suorituspaikkoja. Pääosa kaupungin hallinnassa olevista tiloista on jo varattu ja niiden sekä niihin liittyvien laitteistojen ja henkilöstön osalta oltu yhteydessä kaupungin yksiköihin.

Tapahtuman viestintää ja markkinointi tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupungin viestinnän ja Visit Turun kanssa.

Kilpailujen yhteydessä perinteenä on, että isäntäkaupunki järjestää juhlavastaanoton omille sekä Suomen Urheiluliiton osoittamille kutsuvieraille. Tilaisuuden toteutus ja laajuus määritetään yhdessä Kaupungin edustajien kanssa.

Kalevan Kisojen kokonaiskulubudjetti on 672.000 euroa. Seurayhteisö esittää hankkeelle Turun kaupungilta 100.000 euron suurtapahtuma-avustusta.

Koronaepidemia aiheuttaa suurta epätietoisuutta ja on vielä epävarmaa, milloin suurtapahtumien järjestäminen on turvallista ja miten valtion määräykset rajoittavat suurtapahtumien toteuttamista. Tilanteessa, jossa Kalevan kisoja ei voida järjestää elokuussa voidaan vaihtoehtoisesti siirtää tapahtuma syyskuulle tai tilanteen sitä vaatiessa seuraavalle vuodelle 2021.  Suomen Urheiluliiton liittovaltuuston tulee hyväksyä järjestämisoikeuden siirtäminen.

Kaupunki varannut vuoden 2020 talousarviossa Kalevan kisoille 130.000 euron suuruisen määrärahan tilastolliselle tilaukselle KH/Kalevan kisat (11001/605212). Määrärahaa on varattu 100.000 euroa tapahtumajärjestäjän tukemiseen sekä 30.000 euroa tapahtuman sidosryhmäyhteistyöhön, markkinointiviestintään sekä muihin kaupungille aiheutuviin kustannuksiin.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin, että seurayhtymä Turun Urheiluliitto, Turun Weikot Yleisurheilu ja TUTO ry:lle myönnetään tilastolliselta tilaukselta KH/Kalevan kisat (11001/605212) 100.000 euron suurtapahtuma-avustus Kalevan kisojen toteuttamiselle v. 2020 tai v.2021.

Lisäksi päätin, että tämä päätös voidaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoSeurayhtymä TuUL-TuTo-TuWe
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tpvKonsernihallinto, vetovoimatoiminnot
tpvXXXXX