Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, strateginen HR 
Henkilöstöjohtaja/sarja A9605.05.2020 

5173-2020 (01 02 00)

Koulunkäynninohjaajan tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 4.5.2020:

Koulunkäynninohjaaja XXXXX on siirtynyt määräaikaisesti omista työtehtävistään hyvinvointitoimialalle vanhusten asumispalveluihin lähihoitajan työtehtäviin. Määräaikainen siirto kestää ajanjakson 14.4.2020 – 13.5.2020. Tuona aikana Rantaselle tulee maksaa lähihoitajan työtehtävien mukaista tehtäväkohtaista palkkaa.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin, että koulunkäynninohjaaja XXXXX tehtäväkohtainen palkka ajanjaksolla 14.4.2020 – 13.5.2020 on 2079,09 €/kk.

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX