Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja12206.05.2020 

4693-2020 (01 01 03)

Työvapaa-anomus

Toimialajohtaja Timo Jalonen 21.4.2020:

Räntämäen päivähoitoyksikön XXXXX hakee palkatonta työvapaata ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021. Nykyinen myönnetty työvapaa (yksityisasiat palkaton) on myönnetty 31.7.2020 asti. Perustelut palkattomalle työvapaa-anomukselle on yksityisasiat.

Räntämäen päivähoitoyksikön päiväkodinjohtaja Piia Tuovila puoltaa XXXXX työvapaa-anomusta.

En puolla XXXXX työvapaa-anomusta perusteluna ko. virkavapaus ei ole toimialalle edun eikä linjan mukainen.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 29.4.2020:

XXXXX (vak.nro 360025) on anonut palkatonta työvapaata ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021 yksityisasioiden vuoksi. XXXXX on myönnetty samaa tarkoitusta varten työvapaata ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020.

Toimialajohtaja Timo Jalonen ei puolla XXXXX työvapaa-anomusta.

Em. huomioon ottaen strateginen HR ei puolla palkattoman työvapaan myöntämistä.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin toimialajohtaja Timo Jalosen lausuntoon perustuen hylätä XXXXX (vak. nro 360025) XXXXX anomuksen palkattomasta työvapaasta.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedSivistystoimiala
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX