Turun kaupungin asunto- ja maapoliittiset periaatteet

Principerna för Åbo stads bostads- och markpolitik