Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja2314.04.2020 

307-2020 (02 08 00, 07.03)

Asiantuntijan jatkohankinta JoutseNet -asianhallintajärjestelmän kehitystyöhön ja etäkokousten tukeen Kuntien Tiera Oy:ltä

IT-kehittämispäällikkö Hanna Ilanti 9.4.2020:

Valtuustosalin kokoussalijärjestelmän kehittäminen -projektissa tehdään uusi kokoussalijärjestelmä, joka hakee kunkin kokouksen tiedot JoutseNet -asianhallintajärjestelmästä ja palauttaa tiedot sinne kokouksen päätyttyä. Projekti aiemmat päätökset diaarilla 307-2020. Projektin alkuperäisen määrittelyn jälkeen tulleiden lisäysten toteuttaminen rajapintaan, yhteensopivuuden testaamisen ja muun teknisen tuen työmääräarvio on 150 tuntia. Tarvittavan asiantuntijatyön hinta on 17 850 euroa (alv 0%).

Poikkeusoloista johtuen nykyistä valtuustossa käytettävää kokoussovellusta mahdollistetaan toimimaan ns. hybridikokouksessa jossa mahdollistetaan osan valtuuston jäsenistä kokoustamaan etänä kotoaan. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan asiantuntija osaamista sekä teknistä tukea ja testausta jonka työmääräarvio on 75 tuntia. Tarvittavan asiantuntijatyön hinta on 8 925 euroa (alv 0%).

Tarvittavan asiantuntijatyön kokonaishinta on 26 775 euroa (alv 0%) tuntihinnan ollessa 119 euroa (alv 0%).

Kuntien Tiera Oy on hankintalain 15 § mukainen Turun kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään.

Esitän, että IT-palvelut hankkii Kuntien Tiera Oy:ltä sopimuksen perusteella asiantuntijatyötä Joutsenet-järjestelmän rajapintamuutosten, yhteensopivuuden testaamisen ja tekniseen tukeen. Kustannukset vuodelle 2020 ovat enintään 26 775 euroa (alv 0 %). Kustannusten kohdistus tehdään uudisjärjestelmän osalta kustannuspaikalle 11603 Tietojärjestelmien kehittäminen, investointinumero 102736 (17 850 €) ja hybridikokouksen osalta kustannuspaikalle 11607, tilastolliselle tilaukselle 408993 ST/Varautuminen poikkeustilanteisiin.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen 14.4.2020:

PäätösPäätin, että IT-palvelut hankkii Kuntien Tiera Oy:ltä sopimuksen perusteella asiantuntijatyötä Joutsenet-järjestelmän rajapintamuutosten, yhteensopivuuden testaamisen ja tekniseen tukeen. Kustannukset vuodelle 2020 ovat enintään 26 775 euroa (alv 0 %). Kustannusten kohdistus tehdään uudisjärjestelmän osalta kustannuspaikalle 11603 Tietojärjestelmien kehittäminen, investointinumero 102736 (17 850 €) ja hybridikokouksen osalta kustannuspaikalle 11607, tilastolliselle tilaukselle 408993 ST/Varautuminen poikkeustilanteisiin (8 925€).

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä tilauksella. Päätös voi muuttua hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT Kehittämispäällikkö Hanna Ilanti, 0400 999789.

Jakelu

aoKuntien Tiera Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX