Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, strateginen hankinta 
Hankintapäällikkö3609.04.2020 

8554-2016 (061)

Väliaikainen sopimusmuutos koskien henkilökorttikuvauksia ja henkilökortteja 13.5.2020 saakka

Strateginen hankinta, hankinta-asiantuntija Emilia Aho 9.4.2020:

 

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtaja on päätöksellään 13.10.2016 § 46 valinnut henkilökorttien ja henkilökorttikuvauksien toimittajaksi 31.12.2018 päättyvälle sopimuskaudelle Kuvalaine Oy:n.

 

Tarjouspyynnössä 8554-2016 varattiin mahdollisuus jatkaa sopimusta Tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella. Vt. hankintapäällikkö, hankinta- ja logistiikkajohtajan varahenkilö on päätöksellään 18.10.2018 § 68 päättänyt optiokauden käyttöönottamisesta ajalle 1.1.2019-31.12.2019. Hankintapäällikkö on päätöksellään 28.11.2019 § 1 päättänyt optiokauden käyttöönottamisesta ajalle 1.1.2020-31.12.2020 alkuperäisen sopimuksen mukaisin hinnoin ja ehdoin.

   

Kuvalaine Oy/Jyrki Hännikäinen on ehdottanut seuraavaa väliaikaista muutosta Korona Covid19- epidemian johdosta 6.4.2020 lähettämässä sähköpostissaan:

   

Aukioloajat supistetaan alkaen 14.04.2020 seuraavasti:

Aukioloajat arkisin 10:00-17:00

La ja Su suljettu

Muutetut aukioloajat ovat voimassa 18.05.2020 saakka.

 

Kuvalaine Oy on todennut siirtyvänsä tilanteen niin salliessa normaaleihin aukioloaikoihin jo aikaisemmin.

 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 136 §:n 2 momentin kohdan 3 mukaan hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen.

 

EhdotusEhdotan, että henkilökortteja ja henkilökorttikuvauksia koskeva väliaikainen sopimusmuutos hyväksytään siten, että:

 

Aukioloajat supistetaan 14.04.2020 alkaen seuraavasti:

Aukioloajat arkisin 10:00-17:00

La ja Su suljettu

 

Muutetut aukioloajat ovat voimassa 13.05.2020 saakka, koska hallituksen asettamat poikkeussäännökset Covid19- epidemian ovat voimassa 13.5.2020 asti.

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

PäätösPäätän, että väliaikainen sopimusmuutos hyväksytään siten, että:

 

Aukioloajat supistetaan 14.04.2020 alkaen seuraavasti:

Aukioloajat arkisin 10:00-17:00

La ja Su suljettu

Muutetut aukioloajat ovat voimassa 13.05.2020 saakka.

 

Hankintayksikköä sitova sopimusmuutos eivät synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimusliitteen allekirjoittamisella.

 

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Päätös laitetaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. Turun kaupungilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli hankintapäätös muuttuu tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

 

Lisätiedot: hankinta-asiantuntija Emilia Aho, puh.0400 944 064.

Jakelu

aoKuvalaine Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX