Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, strateginen HR 
Henkilöstöjohtaja/sarja A8314.04.2020 

4286-2020 (01 02 00)

Hallintosihteerin toimen (vakanssi 000380) TVA:han perustuva tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 9.4.2020:

Konsernihallinnon strategisessa hankinnassa on hallintosihteerin toimi (vakanssi 000380), jonka tehtäväkohtainen palkka ei vastaa tehtävien vaativuutta. Toimistoalan TVA-ryhmä on käsitellyt vakanssin päivitetyn tehtäväkuvauksen 8.4.2020 kokouksessaan. Vakanssin tehtäväkohtainen palkka tulisi saattaa vaativuuden mukaiselle tasolle.

Toimen tehtäväkohtaiseksi palkaksi tulee vahvistaa 1.4.2020 lukien 2.265,63 €/kk.

Hallintosäännön 80 §:n mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Liite 1Hallintosihteerin toimen (vakanssi 000380) tehtäväkohtaisen palkan tarkistus (Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)

Liite 2Hallintosihteerin toimen (vakanssi 000380) tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin, että hallintosihteerin toimen (vakanssi 000380) ja ao. toimenhaltijan tehtäväkohtainen palkka on 1.4.2020 lukien 2.265,63 €/kk.

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

 

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja


Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, strateginen hankinta
tiedXXXXX
aoXXXXX


Liitteet:

Kstrhr § 83
Liite 1:Hallintosihteerin toimen (vakanssi 000380) tehtäväkohtaisen palkan tarkistus (Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)
Liite 2:Hallintosihteerin toimen (vakanssi 000380) tehtäväkohtaisen palkan tarkistus