Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja9608.04.2020 

11784-2019 (02 05 01, 00 01 05, 00 04 01)

6Aika-strategia ja Turun kaupungin osallistuminen Ilpo -Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeeseen 1.4.2020 - 31.12.2021

Johtaja Pekka Sundman ja kehittämispäällikkö Risto Veivo 1.4.2020:

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell on päättänyt 26.6.2014 § 99 Turun kaupungin osallistumisesta Euroopan Unionin rakennerahasto-ohjelmaan sisältyvän yhdennetyn alueellisen strategian pohjalta toteutettava 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian toteuttamiseen ajalla 2014 - 2020. 6Aika-strategia on hyväksytty Työ- ja elinkeinoministeriössä 9.6.2014.

6Aika-strategian hankkeita ja pilotteja toteutetaan erillisten EAKR- ja ESR-hankehakujen kautta. Ilpo -Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanketta toteuttavat Turun kaupunki, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Business Tampere, Vantaan kaupunki ja Tampereen yliopisto. Turun kaupunki on hankkeen päätoteuttaja. Hallintotyhmän johtaja Tuomas Heikkinen on tehnyt päätöksen Turun hankeosallistumisesta 8.10.2019 § 64.

Uudenmaanliitto on myöntänyt 6Aika: Ilpo -Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeelle rahoituksen ajalle 1.4.2020–31.12.2021. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 031 302 €. Turun osalta hankkeen kokonaiskustannukset ovat 197.652 € ja kaupungin omarahoitus on 69.377 €. Omarahoitusosuus varataan KP 11606 Erillismäärärahat. Hankkeen kustannukset katetaan kustannuspaikalta KP 11602 ja tilastollinen tilaus 605399 (6.Aika Circhubs ILPO) sekä tilastollinen tilaus 605401 (6.Aika Circhubs ILPO FR).

Hankkeen resurssit ajalle 1.4.2020 – 31.12.2021:

Projektipäällikkö 75 % työajalla vastaamaan hankekonsortion vetämisestä ja Turun osatoteutushankkeen toteutuksesta, tehtäväkohtainen palkka 4.006,98 €. Projektipäälliköksi nimetään FM Outi Laikko kaupunkikehitysryhmästä (elinkeino ja osaaminen).

Projektiasiantuntija 50 % työajalla vastaamaan hankkeen Turun osatoteutuksen toimintojen, mallien ja työpajojen koordinoinnista, tehtäväkohtainen palkka 3.700 €. Projektiasiantuntijaksi nimetään FM Maija Rusanen hallintoryhmästä (hankekehittäminen).

Hankkeeseen allokoidaan hankekehittämisyksikön taloushallinnon henkilön työaikaa hankeajalla yhteensä 14.000 € edestä.

Hanketta toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ratkaisuja ja yhteistyömalleja, luoda esimerkki yritysalueen hiilitiekartasta sekä kansainvälinen referenssikohde ilmastopositiivisesta yritysalueesta sekä tukea näin kaupunkeja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja tavoite edellyttää ponnistuksia niin kaupunkikonsernilta kuin kaupungilla ja seudulla toimivilta sidosryhmiltä. Ilpo -Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanke tuo työhön oman panoksensa yritysalueiden ja arvoketjujen ilmastopositiivisten toimintojen tunnistamisen ja tehostamisen kautta.

Turku vastaa hankkeessa työpaketin 3: ”Kansainvälisesti skaalattava hiilitiekartta ja ilmastopositiivisen yritysalueen malli” toteuttamisesta. Hiilitiekartan kehittämistyössä luodaan vähähiiliset tai hiilettömyyteen perustuvat skenaariot, päästötavoitteet ja tiekartta tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteiden osalta selvitetään lisäksi niihin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet ja työllisyysvaikutukset.

Liite 1Hyväksytty hankesuunnitelma

Esitämme, että Turun kaupunki osallistuu 6Aika-strategiaa toteuttavaan Ilpo –Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeeseen ajalla 1.4.2020 - 31.12.2021 yllä esitetyn mukaan. Hankkeen kustannukset katetaan kustannuspaikalta KP 11602 ja tilastollinen tilaus 605399 (6.Aika Circhubs ILPO) sekä tilastollinen tilaus 605401 (6.Aika Circhubs ILPO FR).

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin, että Turun kaupunki osallistuu 6Aika-strategiaa toteuttavaan Ilpo –Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeeseen ajalla 1.4.2020 - 31.12.2021 edellä esitetyn mukaan.

Hankkeen kustannukset katetaan kustannuspaikalta KP 11602 ja tilastollinen tilaus 605399 (6.Aika Circhubs ILPO) sekä tilastollinen tilaus 605401 (6.Aika Circhubs ILPO FR).

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, hankekehittäminen
tiedKonsernihallinto, kaupunkikehitysryhmä
tiedKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Konha § 96
Liite 1:Hyväksytty hankesuunnitelma