Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja9508.04.2020 

4265-2020 (00 00 01)

The Tall Ships Races 2021 tapahtuman johtoryhmän asettaminen

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen:

Sail Training International (STI) ja Turun kaupunki ovat neuvotelleet Turun toimimisesta kesällä 2021 alueella järjestettävän The Tall Ships Races purjelaivatapahtuman isäntäsatamana Pietarin kaupungin tilalla. Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 30.3.2020 § 136.

Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen on kaupunki lähettänyt STI:lle tarkemman ehdotuksen järjestelyistä. Turun vahvistuminen isäntäkaupungiksi edellyttää, että STI ja Turun kaupunki solmivat järjestämistä koskevan sopimuksen.  STIn ja kaupungin välisissä neuvotteluissa tarkentuneet päivämäärät tapahtumalle Turussa olisivat 5.- 8.7.2021.

Vaikka tapahtuman järjestäminen edellyttääkin vielä molempien osapuolten hyväksymisen, tiukan aikataulun vuoksi projektia varten on perusteltua asettaa jo tässä vaiheessa johtoryhmä. Sen ensimmäisenä tehtävänä on valmistella tapahtumaa koskeva sopimus sekä laatia tapahtumalle projektisuunnitelma ja talousarvio.

Johtoryhmän kokoonpanoksi ehdotetaan myöhemmin asetettavan Port Committeen jaosten puheenjohtajiksi ajateltuja henkilöitä sekä aiemmissa tapahtumissa projektin johtotehtävissä työskennelleitä henkilöitä. Näin pyritään varmistumaan projektisuunnitelman ja talousarvion laatiminen nopealla aikataulla.

Projektin johtoryhmän kokoonpanoksi esitetään:

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, (pj.)

Kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen, konsernihallinto (vpj.)

Suhdetoimintakoordinaattori Sari Haavisto, (projektikoordinaattori, siht.)

Tapahtumakoordinaattori Kimmo Hyyppä (projektipäällikkö)

Yhteysjohtaja Antti Kirkkola, konsernihallinto, vetovoimatoiminnot

Viestintäjohtaja Saara Malila, konsernihallinto, viestintä ja markkinointi

Kaupunginlakimies Laura Klami, konsernihallinto, lakiasiat

Talouspäällikkö, Juhani Pärtty, konsernihallinto, talousasiat

Projektijohtaja Janne Laine, kaupunkiympäristötoimiala

Operatiivinen johtaja Antti Pekanheimo, Turun Satama Oy

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin asettaa The Tall Ships Races 2021 tapahtumaa valmistelevan johtoryhmän ja nimetä siihen seuraavat henkilöt:

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, (pj.)

Kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen, konsernihallinto (vpj.)

Suhdetoimintakoordinaattori Sari Haavisto, (projektikoordinaattori, siht.)

Tapahtumakoordinaattori Kimmo Hyyppä (projektipäällikkö)

Yhteysjohtaja Antti Kirkkola, konsernihallinto, vetovoimatoiminnot

Viestintäjohtaja Saara Malila, konsernihallinto, viestintä ja markkinointi

Kaupunginlakimies Laura Klami, konsernihallinto, lakiasiat

Talouspäällikkö Juhani Pärtty, konsernihallinto, talousasiat

Projektijohtaja Janne Laine, kaupunkiympäristötoimiala

Operatiivinen johtaja Antti Pekanheimo, Turun Satama Oy

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

aoXXXXX
tiedKaupunginhallitus
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX