Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, strateginen HR 
Henkilöstöjohtaja/sarja A8208.04.2020 

4271-2020 (01 02 00)

TVA:han perustuvia tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksia palkkahinnoitteluliitteessä 01TOI060

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 8.4.2020:

Hyvinvointitoimialan hallintopalveluissa on kaksi kirjaajan tointa (vakanssit 271501 ja 300037), joiden tehtäväkohtainen palkka ei vastaa tehtävien vaativuutta. Toimistoalan TVA-ryhmä on käsitellyt vakanssien päivitetyt tehtäväkuvaukset 8.4.2020 kokouksessaan. Vakanssien tehtäväkohtainen palkka tulisi saattaa vaativuuden mukaiselle tasolle.

Em. kirjaajien toimien tehtäväkohtaiseksi palkaksi tulisi vahvistaa 2157,36 euroa/kk 1.5.2020 lukien.

Hallintosäännön 80 §:n mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksista ja muista palkka-asioista.

Liite 1TVA:han perustuvia palkantarkistuksia 01TOI060 (Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)

Liite 2TVA:han perustuvia palkantarkistuksia 01TOI060

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin, että kirjaajien toimien (vakanssit 271501 ja 300037) ja ao. toimenhaltijoiden tehtäväkohtainen palkka on 2157,36 euroa/kk 1.5.2020 lukien.

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin, kun kyse ei ole kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta tai tulkinnasta.

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja


Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX


Liitteet:

Kstrhr § 82
Liite 1:TVA:han perustuvia palkantarkistuksia 01TOI060 (Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)
Liite 2:TVA:han perustuvia palkantarkistuksia 01TOI060