Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hallintoryhmä 
Johtaja3708.04.2020 

4098-2020 (01 01 03)

Tilapalvelukeskuksen varahenkilöiden nimeäminen - oikaisu päätökseen 6.4.2020 § 33

Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi 1.4.2020:                               

Turun kaupunginhallitus päätti 23.10.2017 § 440, että konsernihallintoon perustetaan 1.1.2018 lukien tilapalvelukeskus, jonka tehtävänä on hallita kaupungin tilaomaisuutta, vastata tilojen omistajuuden ohjauksesta, tarjota tiloja kaupungin toiminnoille sekä vastata tiloihin liittyvien palveluiden hankinnasta.

Kaupunginjohtaja on tehnyt 26.2.2020 päätöksen (2473-2020) tilapalvelukeskuksen organisoitumisen muuttamisesta. Päätöksen mukaan Tilapalvelukeskus muodostuu 1.3.2020 alkaen kolmesta tilapalvelujohtajan alaisuudessa toimivasta yksiköstä – toimitilajohtamisesta kohdejohtamisesta sekä tilahallinnasta. Kunkin yksikön toimintaa ja henkilöstöä johtaa päällikkö:

-       Toimitilajohtaminen -yksikköä johtaa toimitilapäällikkö

-       Kohdejohtaminen -yksikköä johtaa ylläpitopäällikkö

-       Tilahallinta -yksikköä johtaa tilahallintapäällikkö

Tilapalvelukeskuksen toiminnan turvaamiseksi tulee päättää tilapalvelujohtajan ja tilapalvelukeskuksen yksiköiden päälliköiden varahenkilöjärjestelyistä.

Esitän, että tilapalvelujohtajan ensimmäiseksi varahenkilöksi nimetään ylläpitopäällikkö, toiseksi varahenkilöksi toimitilapäällikkö ja kolmanneksi varahenkilöksi tilahallintapäällikkö. Lisäksi esitän, että tilapalvelukeskuksen yksiköiden päälliköt (tilahallintapäällikkö, toimitilapäällikkö ja ylläpitopäällikkö) voivat kaikki toimia toistensa varahenkilöinä.

Hallintolain 51 § mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe.

Tällä päätöksellä korjataan aiempaa päätöstä 6.4.2020 § 33 siinä ilmenneen virheen johdosta.

Johtaja Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin nimetä tilapalvelujohtajan ensimmäiseksi varahenkilöksi ylläpitopäällikön ja toiseksi varahenkilöksi toimitilapitopäällikön ja kolmanneksi varahenkilöksi tilahallintapäällikön. Lisäksi päätin, että tilapalvelukeskuksen yksiköiden päälliköt (tilahallintapäällikkö, toimitilapäällikkö ja ylläpitopäällikkö) voivat kaikki toimia toistensa varahenkilöinä.

Tällä päätöksellä kumotaan päätös 6.4.2020 § 33.

Tuomas Heikkinen

johtaja

Jakelu

mtpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedKaupunginhallitus
mtpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tiedTilapalvelukeskus
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX