Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja9307.04.2020 

4212-2020 (01 01 00, 01 01 03)

Suunnittelijan toimen (vak.nro 000172) siirtäminen konsernihallinnon johdon tukeen

Johtaja Tuomas Heikkinen 7.4.2020:

Konsernihallinnossa toteutetaan pienimuotoisia tehtävänsiirtoja työnkierron edistämiseksi ja kaupunginjohdon tuen vahvistamiseksi. On tarkoituksenmukaista, että tässä yhteydessä johdon tukeen siirretään suunnittelijan toimi.

Esitän, että konsernihallinnon strategia ja kehittäminen -yksiköstä siirretään avoimena oleva suunnittelijan toimi (vak.nro 000172) konsernihallinnon johdon tukeen 8.4.2020 lähtien (045200 Johdon tuki, kustannuspaikka 11104 KH/Johdon tuki). Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista määritellä toimen tehtäväkohtainen palkka tehtävää vastaavaksi. 

Esitän lisäksi, että toimen saa täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin, että avoimena oleva suunnittelijan toimi (vak.nro 000172) siirretään 8.4.2020 lukien konsernihallinnon strategia ja kehittäminen -yksiköstä konsernihallinnon johdon tukeen (045200 Johdon tuki, kustannuspaikka 11104 KH/Johdon tuki) ja,

että suunnittelijan toimen tehtäväkohtainen palkka on samasta ajankohdasta lukien 3056 €/kk (KVTES/hinnoittelematon), kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus ja,

että toimi saadaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX