Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja9107.04.2020 

406-2019 (01 01 03)

Virkavapaan myöntäminen

Toimialajohtajan varahenkilö, palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 3.4.2020:

Vasaramäen yläkoulussa matemaattisten aineiden opettaja XXXXX anoo palkatonta virkavapaata ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021 toisen tehtävän hoitoa varten Espanjan Aurinkorannikon suomalaiseen koulun matemaattisten aineiden opettajana. Aikaisemmin XXXXX on myönnetty virkavapaus ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020 kaupunginjohtajan päätöksellä 10.1.2019 § 12.

Puollan virkavapauden myöntämistä XXXXX ajalla 1.8.2020 - 31.7.2021. Sivistystoimialalla on ollut linjaus hyväksyä useamman vuoden virkavapaudet, mikäli tehtävä liittyy koulutukseen ja on ulkomaisessa kohteessa eikä asia aiheuta kohtuutonta haittaa omalle toiminnalle.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 6.4.2020:

Perusopetuksen lehtori XXXXX (vak.nro 802292) on anonut palkatonta virkavapautta ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021 toisen tehtävän hoitoa varten (Espanjan Aurinkorannikon suomalaiseen koulun matemaattisten aineiden opettaja). XXXXX on myönnetty samaa tarkoitusta varten virkavapaata ajalle 1.8.2018 - 31.7.2020.

Toimialajohtajan varahenkilö Vesa Kulmala puoltaa XXXXX virkavapaa-anomusta.

Em. huomioon ottaen strategisen HR:llä ei ole huomautettavaa palkattoman virkavapaan myöntämisen osalta.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin myöntää lehtori (vak.nro 802292) XXXXX palkatonta virkavapaata ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedSivistystoimiala
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX