Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hallintoryhmä 
Johtaja3508.04.2020 

359-2020 (01 01 01)

Kaupunginlakimiehen 000129 viran täyttö

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami 7.4.2020:

Turun kaupungin konsernihallinnon lakiasiat on 20.1.2020 julkaistulla hakemuksellaan hakenut vakinaista kaupunginlakimiestä.

Konsernihallinnon Lakiasiat -vastuualue koostuu 11 asiantuntijalakimiehestä, jotka tukevat niin kaupungin konsernihallintoa kuin toimialojakin oikeudellisissa asioissa.

Kaupunginlakimiehen tehtäviin kuuluu mm.

- oikeudellinen neuvonta

- muutoksenhakuasioiden käsittely ja oikeudenkäynnit

- toimielinpäätösten valmistelu ja täytäntöönpano

- erilaisten selvitysten, esitysten ja lausuntojen laatiminen

- sopimusneuvottelut ja sopimusten laatiminen

- hankkeisiin ja työryhmiin osallistuminen

- sisäisten koulutusten pitäminen

Kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

Ilmoituksen mukaan soveltuvuus arvioidaan hakijoiden työkokemuksen ja haastattelujen perusteella. Työsuhde on vakinainen ja alkaa 10.2.2020 tai sovittaessa myöhemmin. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kaupunginlakimieheltä odotetaan aikaisempaa työkokemusta sekä vahvaa yleisjuridiikan osaamista. Kokemus julkisista hankinnoista, arvonlisäverolainsäädännöstä ja oikeudenkäynneistä, sujuva englannin ja ruotsin kielen taito sekä erinomaiset sosiaaliset taidot katsotaan eduksi.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä pyydettäessä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakuajan päättymiseen 3.2.2020 kello 15 mennessä virkaa haki 26 hakijaa. Kaikki hakijat täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset.

Haastatteluun kutsuttiin hakijoista viisi hakemuksen ja työkokemuksen perusteella parhaiten viran tehtäväkuvauksen täyttävää hakijaa

Haastattelijana toimivat johtava kaupunginlakimies Laura Klami, kaupunginlakimies Pauliina Ahlas ja kaupunginlakimies Leila Visa.

Ansiovertailussa on otettu huomioon huomioon hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus sekä hakijan ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi tehtävien hoitamisessa. Kokonaisarviointi on perustunut viranhakuun liittyviin hakemusasiakirjoihin ja tehtyihin haastatteluihin.

Työkokemuksensa ja haastattelujen perusteella tehdyn kokonaisarvion perusteella VT XXXXX on soveltuvin virkaan.

Johtaja Tuomas Heikkinen

PäätösPäätin, että kaupunginlakimiehen virkaan (vak.nro 000129) valitaan XXXXX 1.6.2020 lukien.

Tuomas Heikkinen

Johtaja

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tpvXXXXX
tpvXXXXX