Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, talous ja rahoitus 
Rahoituspäällikkö407.04.2020 

4207-2020 (02 05 04)

Pitkäaikaisen lainan nosto Euroopan Investointipankista (EIB)

Va. rahoituspäällikkö Kim Moisiolinna 7.4.2020:

Kaupunginhallitus päätti 21.1.2019 150 milj. euron rahoitussopimuksen solmimisesta Euroopan investointipankin (EIB) kanssa. Rahoitussopimuksen alla voidaan nostaa enintään viisi lainaerää, mutta ennen lainaerien nostoa tulee rahoitettavat kohteet allokoida uudelleen sekä valmistella muu tarvittava juridinen materiaali EIB:lle. Kullekin erälle voidaan sitten sopia erikseen korko ja takaisinmaksuaika. Maksimi laina-aika on 25 vuotta enintään 5 vuoden lyhennysvapaalla. Yhtään lainaa ei ole vielä nostettu solmitun sopimuksen alla, koska kaupungin rahoitustilanne on ollut hyvä vuonna 2019 ja rahoitustarve vähäinen.

On todennäköistä, että kaupunki nostaa koko rahoitussopimuksen määrän vuosien 2020 – 2022 aikana ja jälleenrahoittaa erääntyvät lainat tällä EIB:n rahoituslimiitillä. Rahoituksen hinta on erittäin alhainen verrattuna kaupungin muihin rahoittajiin ja käytännössä nykyisellä korkotasolla rahoitus on hyvin edullista kaupungille aina 10 vuoden maturiteettiin asti.

Kaupunginhallitus päätti 3.2.2020 lainannosto- ja sijoitussuunnitelmasta ja hyväksyi vuoden 2020 lainannostosuunnitelman, jossa nostetaan vuoden aikana enintään 150 milj. euroa pitkäaikaista lainaa, jotka käytetään pääasiassa erääntyvien lainojen lyhennyksiin.

Lisäksi asian esittelyssä todettiin muun muassa seuraavaa: Vuonna 2020 varsinaisen toiminnan ja investointien tulosrahoitus ei riitä kattamaan niistä aiheutuvia menoja. Toiminnan ja investointien rahavirta on 79,7 milj. euroa alijäämäinen. Antolainoja myönnetään lähtökohtaisesti 40 milj. eurolla. Kaupunki ottaa uutta velkaa kaupungin ja tytäryhtiöiden investointien rahoittamiseen 105,8 milj. euroa (netto). Taloussuunnitelmavuosien 2021–2023 velan lisäykseksi on merkitty 75,8-105,8 milj. euroa per vuosi nettomääräisenä.

Vuoden 2020 talousarviossa on pitkäaikaisten lainojen lisäys merkitty 150 milj. euroksi ja lyhytaikainen velanotto enintään 60 milj. euroksi. Kaupungin pitkäaikaisesta lainakannasta erääntyy pitkäaikaisia lainoja yhteensä 104,2 milj. euroa vuoden 2020 aikana. Henkilöstökassan ja yhtiöiden talletusten oletetaan säilyvän samalla tasolla. Näin ollen korollinen velka lisääntyisi enintään noin 106 milj. euroa vuonna 2020. On mahdollista, että EIB:stä nostetaan merkittävä määrä koko vuoden rahoitustarpeesta, johtuen sen pitkästä maturiteetista ja hintakilpailukyvystä. 

Päätökset pitkäaikaisesta ja lyhytaikaisesta lainannostosta tekee hallintosäännön mukaan talous- ja strategiaryhmän johtaja, joka on edelleen delegoinut toimivaltaansa rahoituspäällikölle (pitkäaikaiset lainat) ja maksuliikepäällikölle (lyhytaikaiset lainat).

Keväällä 2020 erääntyy kaupungin pitkäaikaisia lainoja yhteensä 50 milj. euroa, jotka tulee jälleenrahoittaa mahdollisimman kustannustehokkaasti pitkällä kiinteäkorkoisella lainalla kaupungin korkoriskin hallitsemiseksi. EIB:n rahoitus on tällä hetkellä kaupungille edullisin rahoitusmuoto ja se tulee käyttää vuoteen 2022 mennessä.

Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt lainannostosuunnitelman vuodelle 2020 ja tämä rahoituksen nosto vastaa hyväksyttyä lainannostosuunnitelmaa

PäätösPäätin, että

Kim Moisiolinna                 

va. rahoituspäällikkö

 

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Jakelu

aoEuroopan investointipankki
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX