Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, strategia ja kehittäminen 
Strategia- ja kehittämisjohtaja409.04.2020 

13220-2019 (02 08 00)

Tietoarkkitehdin jatkohankinta Gofore Oy:ltä

Projektipäällikkö Juhani Anttonen 03.04.2020:

Turun kaupungin Smart And Wise Turku –kärkihankkeeseen kuuluvan Asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan painopistealue (APH) on pyytänyt tarjouksia kaupungin tietoarkkitehtuuripalvelun puitesopimustoimittajilta, diaarinumero 8985-2018. Tarjouksia pyydettiin yhdestä APH-tietoarkkitehtipalvelusta ajalle 1.11.2019 (tavoite) – 30.06.2020. APH-hanke sekä muut meneillään olevat laajat toiminnankehittämishankkeet, kuten Aura-hanke, ovat kasvattaneet huomattavasti APH-tietoarkkitehdin työmäärää ja tätä varten on tehtävä jatkohankinta ajalle 1.4.-30.6.2020.

Turun kaupungin Smart And Wise Turku –kärkihankkeeseen kuuluvan Asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan painopistealueella (APH) on meneillään ja alkamassa projekteja, joiden toteutukseen tarvitaan tietoarkkitehtiä. APH-hankkeella on laajat yhteydet Turun kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen sekä toiminnanohjausjärjestelmän uusimishankkeeseen Aura-hankkeeseen. Aura-hankkeen tarpeet ovat laajentaneet APH-tietoarkkitehdin työtä esijärjestelmien yhteyksien osalta keskitettyihin asiakas- ja palvelutietojärjestelmiin.

Henkilön vastuulle tulevat toimeksiannot nimetään erikseen tilaajan toimesta siten, että työ koostuu Turun kaupungin omistamista/hallinnoimista projekteista. Työn määrä tarkentuu toimeksiantojen yhteydessä.

Henkilö tulee toimimaan Turun kaupungin Smart And Wise Turku –kärkihankkeeseen kuuluvan Asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan painopistealueella (APH). Projekteissa noudatetaan Turun kaupungin kehittämisen ohjausmallia, joka kertoo sekä projektin rakentamisen että ohjauksen prosessit ja antaa niihin työkaluja. APH-tietoarkkitehti saa tähän työhön käyttöönsä tietokoneen Turun kaupungilta.

Alkuperäinen APH-tietoarkkitehtipalvelu minikilpailutettiin puitesopimustoimittajien kesken 24.9.2019 - 23.10.2019. Tarjoukset pyydettiin sähköpostilla kaikilta neljältä toimittajalta:

Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä kaksi (2) toimittajaa, Citrus Solutions Oy ja Gofore Oy.

Hankintalain 32 § 2 mukaan, jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyn usean toimittajan kanssa, puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä joko puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti ilman kilpailuttamista tai, jos kaikkia ehtoja ei ole järjestelyssä vahvistettu, kilpailuttamalla puitejärjestelyyn otetut toimittajat puitejärjestelyn ja tarvittaessa tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Tarpeen vaatiessa puitejärjestelyn ehtoja voidaan täsmentää tai selkeyttää.

Puitejärjestelyn ehtoja on täsmennetty tässä minikilpailutuksessa APH-tietoarkkitehdin kokemuksen ja osaamisen osalta. APH-Tietoarkkitehdiltä vaadittiin kokemusta kohdealueen toimeksiannoista seuraavien osa-alueiden osalta:

Lisäksi vaadittiin:

Työn suorittajalla tulee olla kokemusta kohdealueen toimeksiannoista seuraavien osa-alueiden osalta:

Tietoarkkitehti työskentelee tilaajan tiloissa (Turun kaupungin konsernihallinto, Yliopistonkatu 27a, Turku) ja työvälineillä (kannettava tietokone ja ohjelmat sekä puhelin).

Projekteissa noudatetaan Turun kaupungin kehittämisen ohjausmallia, joka kertoo sekä projektin rakentamisen että ohjauksen prosesseja ja antaa niihin työkaluja. Malliin perehdytetään tilaajan toimesta.

Gofore Oy:n  tarjous täytti sekä puitejärjestelyn että minikilpailutuksen ehdot. Citrus Solutions Oy:n tarjous ei täyttänyt minikilpailutuksen vaatimuksia kaikilta osin, koska resurssi on vain yhden päivän viikossa Turussa vastoin tarjouspyyntöä, jossa todettiin tietoarkkitehdin työskentelevän tilaajan tiloissa. Lisäksi voidaan todeta, että 2M-IT:n järjestelmät eivät ole Turun kaupungin järjestelmiä.

Johtaja Tuomas Heikkinen puoltaa hankintaa.

EhdotusEsitän, että Turun kaupungin Smart And Wise Turku –kärkihankkeeseen kuuluvan Asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan painopistealue (APH) hankkii Gofore Oy:ltä puitesopimukseen ja minikilpailutuksessa saatuun tarjoukseen perustuen APH-tietoarkkitehtipalvelua jatkohankintana ajalle 1.4.2020 (tavoite) - 30.6.2020. Jatkohankinnan kokonaiskustannukset tulevat olemaan enintään 34.500 € (lisäksi alv). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 11603 Tietojärjestelmien kehittäminen, investointinumero 103730 Smart And Wise Turku.

Vs. strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila:

PäätösPäätin, että Turun kaupungin Smart And Wise Turku –kärkihankkeeseen kuuluvan Asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan painopistealue (APH) hankkii Gofore Oy:ltä puitesopimukseen ja minikilpailutuksessa saatuun tarjoukseen perustuen APH-tietoarkkitehtipalvelua jatkohankintana ajalle 1.4.2020 (tavoite) - 30.6.2020. Jatkohankinnan kokonaiskustannukset tulevat olemaan enintään 34.500 € (lisäksi alv). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 11603 Tietojärjestelmien kehittäminen, investointinumero 103730 Smart And Wise Turku.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

Rami Savila

Vs. strategia- ja kehittämisjohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Jakelu

tiedCitrus Solutions Oy
aoGofore Oyj
tiedSilver Planet Oy
tiedSolita Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, strateginen hankinta
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX