Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja9007.04.2020 

4080-2020 (01 01 03)

Työvapaa-anomus

Vastaava hoitaja Kirsi Hannula ja vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiski 10.3.2020:

Ruusukujan palveluasuntojen lähihoitaja XXXXX (vak.nro 324045) anoo palkatonta työvapaata ajalla 6.5.2020 - 2.8.2020 työskennelläkseen KTO Auranlaakson asumisyksikössä. XXXXX on aiemmin myönnetty palkatonta työvapaata ajalla 6.5.2019 - 5.5.2020. Hän on työskennellyt ko. yksikössä koko työvapaansa ajan ja odottaa mahdollisuutta saada yksiköstä koulutustaan vastaava vakituinen työpaikka (sosionomi AMK). Työntekijän näkökulmasta työvapaan jatkuminen olisi hänelle eduksi.

Työyksikön kannalta sijaisjärjestelyt hankaloituvat, koska hänen sijaisenaan työskennellyt hoitaja on irtisanoutunut määräaikaisesta tehtävästään 1.4.2020 lukien. Huomioiden kesäajan ja vuosilomasesongin määräaikaisen koulutetun työntekijän rekrytoiminen voi olla haastavaa. Kaupungin linjaa noudattaen ja työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun hyvinvointitoimialalla perustuen sekä työntekijätilanne huomioiden emme puolla työvapaan myöntämistä.

Palvelualuejohtaja Sari Ahonen ei puolla anomusta.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

Esimiesten lausuntoon perustuen, en puolla lähihoitaja XXXXX (vak.nro 324045) anomusta palkattomasta työvapaasta ajalle 6.5.2020 - 2.8.2020.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 6.4.2020:

Ruusukujan palveluasuntojen lähihoitaja XXXXX (vak.nro 324045) on anonut palkatonta työvapaata ajalle 6.5.2020 - 2.8.2020 toimiakseen toisessa tehtävässä KTO Auranlaakson asumisyksikössä. XXXXX on myönnetty samaa tarkoitusta varten työvapaata 6.5.2019 lähtien.

Toimialajohtaja ei ole esimiesten lausuntoihin perustuen puoltanut työvapaan myöntämistä. Työvapaa mm. hankaloittaisi työyksikön sijaisjärjestelyjä.

Em. huomioon ottaen strateginen HR ei puolla palkattoman työvapaan myöntämistä.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin toimialajohtaja Riitta Liuksan lausuntoon perustuen hylätä lähihoitaja (vak. nro 324045) XXXXX anomuksen palkattomasta työvapaasta.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX