Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, strateginen hankinta 
Hankintapäällikkö3506.04.2020 

738-2020 (02 08 00)

Suurkeittiölaitteidenhuolto- ja korjaustyöt 1.5.2020 - 31.12.2021

Hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen 6.4.2020:

 

Turun kaupungin strateginen hankinta on pyytänyt tarjouksia Liedon, Kaarinan, Naantalin ja Turun kaupungin eri toimialojen suurkeittiölaitteiden huolto- ja korjaustöistä ajalle 1.5.2020 – 31.12.2021, minkä jälkeen sopimuksia voidaan jatkaa alkuperäisin ehdoin Tilaajan päätöksellä yhdellä (1) vuodella, ajalle 1.1.2022 – 31.12.2022 (optio). Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta ei velvollisuudesta.

 

Hankinta on jaettu viiteen (5) ryhmään seuraavasti:

Ryhmä 1 Esivalmistuslaitteet (yleiskoneet, vihannesleikkurit, kutterit, sauvasekoittimet, vaa’at yms.) ja kahvinvalmistuslaitteet

Ryhmä 2 Keittolaitteet

Ryhmä 3 Uunit, liedet, parilat, paistinpannut

Ryhmä 4 Jakelukalusteet (neutraali, kylmä ja lämmin)

Ryhmä 5 Pesulaitteet (astianpesukoneet, raepesukoneet)

 

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään puitesopimus ryhmäkohtaisesti yhden (1) palveluntuottajan kanssa, jolle valitaan yksi (1) varapalveluntuottaja. Varapalveluntuottajaa tullaan käyttämään, mikäli valitun ensisijaisen toimittajan toimituskyky ei riitä.

 

Tarjouspyynnössä kuvattiin hankinnan kohde, tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

 

Hankinnan arvonlisäverottomaksi arvoksi on arvioitu 450 000 euroa / vuosi. Arvio sisältää huolto- ja korjaustöissä käytettävät varaosat yms. Hankintayksiköt eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Hankintailmoitus julkaistiin 25.2.2020 EU-kynnysarvon ylittävänä palveluhankintana Hilma-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjouspyyntö julkaistiin samana päivänä Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalissa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi. Hankintamenettelyksi ilmoitettiin avoin menettely.

 

Tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Tarjouspyyntöön ei esitetty kysymyksiä eikä tarjouspyyntöön tullut muutoksia.

 

Annettuun määräaikaan, 30.3.2020 klo 11.00, mennessä tarjouksen toimittivat:

Huolto Vuorio Oy

MV-Jäähdytys Oy

Professional Kitchen KK-Service Oy

Suurkeittiöpalvelu Litokorpi Oy

TRP Group Oy

 

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajien kelpoisuuden arviointi, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen, 3) tarjousten vertailu ja tarjousten valinta.

 

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta. Tätä arvioitiin tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla.

 

Kaikki tarjoajat vakuuttavat täyttävänsä tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot.

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

 

Kaikkien tarjouksien todettiin täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset ja ne otettiin mukaan tarjousten vertailuun.

 

Tarjousten vertailuun tulee ottaa vain tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia.

 

Tarjousten vertailu ja tarjousten valinta

MV-Jäähdytys Oy:ltä ja Huolto Vuorio Oy:ltä pyydettiin hankintalain 96 §:n mukainen selvitys poikkeuksellisen halvoista hinnoista tarjottujen tuntihintojen osalta. Saatujen selvitysten mukaan tarjousten hinnoissa ei ole ollut virhettä tai puutteellisuuksia ja tarjotut hinnat sisältävät kaikki palveluntuottamiseen sisältyvät kulut, eikä poikkeuksellisen alhaiset hinnat johtuneet hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyönnistä.

 

Hankintayksikkö on tämän perusteella katsonut, ettei sille ole syntynyt hankintalain mukaista velvollisuutta eikä myöskään oikeutta hylätä MV-Jäähdytys Oy:n ja Huolto Vuorio Oy:n tarjouksia.

 

Vertailuperusteiksi tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että annetuista tarjouksista valitaan kaikissa ryhmissä kokonaistaloudellisesti edullisimmat seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti:

 

1. Tuntihinta normaalina työaikana klo 7.00 - 16.00, enimmäispisteet 85 pistettä.

Halvin tarjottu tuntihinta normaalina työaikana € / h saa 85 pistettä.

Muiden tarjoajien pistemäärä muodostui suorassa suhteessa halvimpaan (halvin tuntihinta normaalina työaikana/ vertailtava hinta x 85).

 

2. Tuntihinta normaalin työajan jälkeen arkisin klo 16.00.- 20.00, enimmäispisteet 5 pistettä.

Halvin tarjottu tuntihinta normaalin työajan jälkeen arkisin klo 16.00 - 20.00 saa 5 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostui suorassa suhteessa halvimpaan (halvin tuntihinta normaalin työajan jälkeen arkisin klo 16.00.- 20.00 / vertailtava hinta x 5).

 

3. Tuntihinta lauantaisin klo 8.00 - 14.00, enimmäispisteet 5 pistettä.

 

Halvin tarjottu tuntihinta lauantaisin klo 8.00 – 14.00 saa 5 pistettä Muiden tarjoajien pistemäärä muodostui suorassa suhteessa halvimpaan (halvin tuntihinta normaalina työaikana/ vertailtava hinta x 5).

Arviointiperusteena oli kokonaishinnaltaan halvin. Vertailussa käytettiin tarjouspyynnössä ilmoitettuja määriä.

 

4. Tuntihinta pyhäpäivinä klo 8.00 - 14.00, enimmäispisteet 5.

Halvin tarjottu tuntihinta pyhäpäivinä klo 8.00 - 14.00 saa 5 pistettä.

Muiden tarjoajien pistemäärä muodostui suorassa suhteessa halvimpaan (halvin tuntihinta normaalina työaikana/ vertailtava hinta x 5).

Hankinnalle asetetut laatuvaatimukset oli esitetty tarjouspyynnössä, eikä niitä pisteytetty.

 

Ryhmien kokonaispisteet

Ryhmä 1 Esivalmistus- ja kahvinvalmistuslaitteet

Tarjoaja

Kokoanispisteet

MV-Jäähdytys Oy

100,00

Huolto Vuorio Oy

86,88

TRP Group Oy

65,12

Professional Kitchen KK-Service Oy

58,11

Suurkeittiöpalvelu Litokorpi Oy

44,20

 

Ryhmä 2 Keittolaitteet

Tarjoaja

Kokoanispisteet

MV-Jäähdytys Oy

100,00

TRP Group Oy

65,12

Huolto Vuorio Oy

55,27

Professional Kitchen KK-Service Oy

49,94

Suurkeittiöpalvelu Litokorpi Oy

39,77

 

Ryhmä 3 Uunit, liedet, parilat, paistinpannut

Tarjoaja

Kokoanispisteet

MV-Jäähdytys Oy

98,91

Huolto Vuorio Oy

96,33

TRP Group Oy

64,32

Suurkeittiöpalvelu Litokorpi Oy

60,56

Professional Kitchen KK-Service Oy

57,43

 

Ryhmä 4 Jakelukalusteet (neutraali, kylmä ja lämmin)

Tarjoaja

Kokoanispisteet

MV-Jäähdytys Oy

98,91

Huolto Vuorio Oy

96,33

TRP Group Oy

64,32

Professional Kitchen KK-Service Oy

57,43

Suurkeittiöpalvelu Litokorpi Oy

44,03

 

Ryhmä 5 Pesulaitteet

Tarjoaja

Kokoanispisteet

Huolto Vuorio Oy

96,55

MV-Jäähdytys Oy

93,46

TRP Group Oy

60,31

Suurkeittiöpalvelu Litokorpi Oy

57,01

Professional Kitchen KK-Service Oy

54,00

 

Ehdotus        Ehdotan, että

suurkeittiölaitteiden huolto- ja korjaustöiden palveluntuottajiksi valittaisiin ajalle 1.5.2020 – 31.12.2021 seuraavat palveluntuottajat tarjoamillaan tuntihinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin

 

Ryhmä 1 Esivalmistuslaitteet (yleiskoneet, vihannesleikkurit, kutterit, sauvasekoittimet, vaa’at yms.) ja kahvinvalmistuslaitteet

ensisijaiseksi palveluntuottajaksi MV-Jäähdytys Oy

varapalveluntuottajaksi Huolto Vuorio Oy

 

Ryhmä 2 Keittolaitteet

ensisijaiseksi palveluntuottajaksi MV-Jäähdytys Oy

varapalveluntuottajaksi TRP Group Oy

 

Ryhmä 3 Uunit, liedet, parilat ja paistinpannut

ensisijaiseksi palveluntuottajaksi MV-Jäähdytys Oy

varapalveluntuottajaksi Huolto Vuorio Oy

 

Ryhmä 4 Jakelukalusteet (neutraali, kylmä ja lämmin)

ensisijaiseksi palveluntuottajaksi MV-Jäähdytys Oy

varapalveluntuottajaksi Huolto Vuorio Oy

 

Ryhmä 5 Pesulaitteet (astianpesukoneet, raepesukoneet)

ensisijaiseksi palveluntuottajaksi Huolto Vuorio Oy

varapalveluntuottajaksi MV-Jäähdytys Oy

 

mahdollisesta option käytöstä ajalle 1.1.2022 – 31.12.2022 päätettäisiin erikseen

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän, että

suurkeittiölaitteiden huolto- ja korjaustöiden palveluntuottajiksi valitaan ajalle 1.5.2020 – 31.12.2021 seuraavat palveluntuottajat tarjoamillaan tuntihinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin

 

Ryhmä 1 Esivalmistuslaitteet (yleiskoneet, vihannesleikkurit, kutterit, sauvasekoittimet, vaa’at yms.) ja kahvinvalmistuslaitteet

ensisijaiseksi palveluntuottajaksi MV-Jäähdytys Oy

varapalveluntuottajaksi Huolto Vuorio Oy

 

Ryhmä 2 Keittolaitteet

ensisijaiseksi palveluntuottajaksi MV-Jäähdytys Oy

varapalveluntuottajaksi TRP Group Oy

 

Ryhmä 3 Uunit, liedet, parilat ja paistinpannut

ensisijaiseksi palveluntuottajaksi MV-Jäähdytys Oy

varapalveluntuottajaksi Huolto Vuorio Oy

 

Ryhmä 4 Jakelukalusteet (neutraali, kylmä ja lämmin)

ensisijaiseksi palveluntuottajaksi MV-Jäähdytys Oy

varapalveluntuottajaksi Huolto Vuorio Oy

 

Ryhmä 5 Pesulaitteet (astianpesukoneet, raepesukoneet)

ensisijaiseksi palveluntuottajaksi Huolto Vuorio Oy

varapalveluntuottajaksi MV-Jäähdytys Oy

 

mahdollisesta option käytöstä ajalle 1.1.2022 – 31.12.2022 päätetään erikseen

 

Hankintayksikköjä sitovat sopimukset eivät synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävillä kirjallisilla sopimuksilla. Lieto, Kaarina, Naantali ja Turku tekevät kukin omat sopimukset.

 

Hankintasopimukset voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

 

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen, puhelin 044 907 5894

 

Jakelu

aoHuolto Vuorio Oy
tiedKaarinan kaupunki
tiedLiedon kunta
aoMV-Jäähdytys Oy
tiedNaantalin kaupunki
aoProfessional Kitchen KK-Service Oy
aoSuurkeittiöpalvelu Litokorpi Oy
aoTRP Group Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX