LIITE 1

Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin

 

Ensimmäisenä sijoituspaikkana Hyvinvointitoimiala

Perusyksikön nimi
Ulkomaalaistoimisto

 

Perusyksikön numero

255630

Alkupäivämäärä
1.4.2020

Nimike

Erityissosiaalityöntekijä

Nimikekoodi

71716

Vakanssinumero

391117

Nimikeselite

Sosiaalihuollon asiakkaille suunnatun kotouttavan sosiaalityön toteuttaja.

Tehtävät

Avohuollon aikuis- ja lapsiperhesosiaalityön tehtävät. Lastensuojelun tehtävät. Maahanmuuttajatyöhön liittyvät erityistehtävät, kuten pakolaistaustaisten maahanmuuttajien vastaanottovaiheen sosiaalityö ja kotoutumisen edistäminen.

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetuin lain (817/15) mukainen pätevyys.

Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa

 

Perustelut, jos käytetään julkista valtaa

Viranhaltijapäätösten tekeminen.

Sovellettava ves/tes

Työaikajärjestelmä

 

Palkkaryhmä 04SOS04A

Osa-aika % (jos osa-aikainen)

Tehtäväkohtainen palkka

3.434,22 €/kk

TVA pisteet (arviointiryhmän määrittämät)

3B

Pvm

25.9.2019

Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje)

Perustamisvuoden aikana

42.000 €

Vuositasolla 56.000 €/vuosi

 

Vakanssin perustamisen yhteydessä

tehtävää hoidettu määräaikaisesti

korvataan ostopalvelua

lakkautetaan toinen vakanssi

Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit

Lakkautetaan

lukien

nimike

vaknro

vakanssilaji

tehtäväkohtainen palkka

Nettokustannusvaikutus (kts. ohje)

Perustamisvuoden aikana

Vuositasolla €/vuosi

 

 

Pääkirjatilii

400500

Kustannuspaikka

20556

Tilausnro

PRR-osa

Toimintoalue

Muut erityispiirteet/lisätiedot

Työaikajärjestelmä 18 KVTES liite 18. Hoidettu tilapäisellä vakanssilla 923150.

 

 

 

Esityksen tekijä
Minna Virta

Virka-asema
sosiaalityön johtaja

Päiväys
23.1.2020