LIITE 1

Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin

 

Ensimmäisenä sijoituspaikkana Hyvinvointitoimiala

Perusyksikön nimi
Omaishoidon tuki

 

Perusyksikön numero

256117

Alkupäivämäärä
1.4.2020

Nimike

Omaishoidon ohjaaja

Nimikekoodi

73765

Vakanssinumero

391116

Nimikeselite

Tehtävät

Omaishoidon ohjaajan tehtävänä on yli 18-vuotiaiden turkulaisten omaishoidon tuen tarpeen arviointi ja viranhaltijapäätösten tekeminen omaishoidon tuen kriteerien, omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) ja valtakunnallisten suositusten perusteella. Tehtäviin kuuluu myös omaishoitoperheen säännöllinen seuranta, omaishoidettavan vastuutyöntekijänä toimiminen, tilapäishoidon järjestäminen omaishoidon tuen vapaiden ajalle, tarpeenmukainen palveluohjaus ja omaishoidon tuen palvelusetelien myöntäminen sekä laajan verkostotyön toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyötahojen kanssa. Toiminnan tavoitteena on lisätä omaishoidon tuen piirissä olevien omaishoidettavien määrää, parantaa omaishoitajien asemaa ja jaksamista sekä tukea hoidettavan kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen koulutus

Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa

 

Perustelut, jos käytetään julkista valtaa

Viranhaltijapäätökset

Sovellettava ves/tes

Työaikajärjestelmä

 

Palkkaryhmä 04SOS030

Osa-aika % (jos osa-aikainen)

Tehtäväkohtainen palkka

2657,18 €/kk

Vaativuusluokka (TVA-ryhmän määrittelemä)

1

Pvm

Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje)

Perustamisvuoden aikana

32553,78

Vuositasolla 43405,04 €/vuosi

 

Vakanssin perustamisen yhteydessä

tehtävää hoidettu määräaikaisesti

korvataan ostopalvelua

lakkautetaan toinen vakanssi

Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit

Lakkautetaan

lukien

nimike

vaknro

vakanssilaji

tehtäväkohtainen palkka

Nettokustannusvaikutus (kts. ohje)

Perustamisvuoden aikana

Vuositasolla €/vuosi

 

 

Pääkirjatilii

400500

Kustannuspaikka

22551

Tilausnro

PRR-osa

Toimintoalue

Muut erityispiirteet/lisätiedot

 

 

Esityksen tekijä
Anne Vuorinen

Virka-asema
avopalvelujen johtaja

Päiväys
21.2.2020