LIITE 1

Esitys viran /toimen perustamisesta Turun kaupunkiin

 

Ensimmäisenä sijoituspaikkana Sivistystoimiala

Perusyksikön nimi
Lukiokoulutuksen johto

 

Perusyksikön numero

410010

Alkupäivämäärä
1.8.2020

Nimike

Erityisopettaja 3 kpl

Nimikekoodi

10280

Vakanssinumero

Nimikeselite

Tehtävät

Kelpoisuusvaatimus: Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.

Tehtävässä käytetään ei käytetä julkista valtaa

 

Perustelut, jos käytetään julkista valtaa

Sovellettava ves/tes

Työaikajärjestelmä

 

Palkkaryhmä

Osa-aika % (jos osa-aikainen)

Tehtäväkohtainen palkka

€/kk

Vaativuusluokka (TVA-ryhmän määrittelemä)

Pvm

Kustannusvaikutus maksimissaan (kts. ohje)

Perustamisvuoden aikana

19.125,30

Vuositasolla 45.900,72 €/vuosi

 

Vakanssin perustamisen yhteydessä

tehtävää hoidettu määräaikaisesti

korvataan ostopalvelua

lakkautetaan toinen vakanssi

Vakanssin perustamisen yhteydessä lakkautettavat vakanssit

Lakkautetaan

lukien

nimike

vaknro

vakanssilaji

tehtäväkohtainen palkka

Nettokustannusvaikutus (kts. ohje)

Perustamisvuoden aikana

Vuositasolla €/vuosi

 

 

Pääkirjatilii

400500

Kustannuspaikka

34053

Tilausnro

400484

PRR-osa

Toimintoalue

Muut erityispiirteet/lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.11.2019 § 140, liite 10. (1 kpl sisältyi henkilöstösuunnitelmaan 2020, kaksi toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen palkattua päätoimista tuntiopettajaa on tarkoitus siirtää perustettaviin virkoihin)

 

 

Esityksen tekijä
Timo Jalonen

Virka-asema
toimialajohtaja

Päiväys
3.3.2020