Kaupunginhallitus 23.03.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
116 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
117 § Pöytäkirjan tarkastus
118 § Selvitys koronavirustilanteesta
119 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien valituslupahakemuksia / asemakaavan muutos, Vähäheikkiläntie 37
120 § Asemakaavamuutos Ratapihankatu 18 kuulutetaan voimaan
121 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 16.3.2020 päätösten täytäntöönpanot
122 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
123 § Asia poistettiin esityslistalta
124 § Pohjola Vakuutus Oy:n takaisinsaantivaatimus (vahinkotunnus TA 19-071853-9) / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 23 ja 25 kohdat
125 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetty selvityspyyntö

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon