Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus11209.03.202015

6477-2017 (014)

Uuden varajäsenen valitseminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 112

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 4.3.2020:

Turun kaupunginvaltuusto päätti 12.6.2017 § 136 valita Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan kuusi (6) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2017–2021 sekä nimetä jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan. Päätöksen mukaan lautakuntaan Joonas Kallion henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu Ari-Pekka Elomaa on kuollut 10.1.2020, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta Ari-Pekka Elomaan tehtävän Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan varajäsenenä hänen kuolemansa johdosta päättyneen ja valita Marko Grönlundin hänen tilalleen Joonas Kallion henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto