Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus11109.03.202014

6467-2017 (014)

Uuden varajäsenen valitseminen kaupunkiympäristölautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 111

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 4.2.2020:

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 137 päättänyt jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinnasta kaupunkiympäristölautakuntaan toimikaudeksi 2018 - 2021 ja samalla nimennyt jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan varajäseneksi valittu Miikka Koski on muuttanut paikkakunnalta, joten hänen tilalleen tulee valita uusi varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa Miikka Kosken tehtävän kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenenä paikkakunnalta muuton vuoksi päättyneen ja päättää valita Sauli Seittenrannan kaupunkiympäristölautakuntaan Olli A. Mannin henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto