Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus11309.03.202016

6466-2017 (014)

Uuden varajäsenen valitseminen rakennus- ja lupalautakuntaan (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 113

Kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors 4.3.2020:

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 138 valinnut rakennus- ja lupalautakuntaan 13 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2017–2021 sekä nimennyt jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan varajäseneksi on muiden ohella valittu Jerker Brandt, joka on henkilökohtaisista syistä pyytänyt eroa tehtävästä, joten ero myönnettäessä hänen tilalleen tulee nimetä uusi henkilö. Brandt on lautakunnassa Pekka Karlssonin henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus      

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jerker Brandtille pyytämänsä eron rakennus- ja lupalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valita Veli-Pekka Nurmen hänen tilalleen Pekka Karlssonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto