Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10709.03.202010

2585-2020 (02 05 06)

Näyttelyvakuus Birger Kaipiaisen näyttelyn teoksille

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään kaupungin näyttelyvakuuden käyttä-mistä Turun taidemuseossa 5.6-13.9.2020 esillä olevan Birger Kaipaisen -näyttelyn teoksille "naulasta naulaan" periaatteella siten, että vakuus astuu voimaan teoskuljetusten alkaessa 11.5.2020 ja päättyy teosten palauduttua lainaajalle kuitenkin viimeistään 9.10.2020.

Kh § 107

Riskienhallintapäällikkö Heikki Vähäkuopus 3.3.2020:

Turun taidemuseo anoo ”naulasta naulaan” näyttelyvakuutta Birger Kaipiaisen näyttelyn teoksille.

Näyttely on esillä Turun taidemuseossa 5.6.-13.9.2020. Näyttelyn kokonaisvakuutussumma on 1 243 000 euroa.

Näyttelyvakuuden anotaan astuvan voimaan teoskuljetusten alkaessa 11.5.2020 ja päättyvän näyttelyn teosten palauduttua lainaajalle, kuitenkin viimeistään 9.10.2020.  

Kaupunginvaltuuston 19.4.2010 § 71 ja kaupunginhallituksen 27.4.2010 § 262 päätöksellä riskienhallintapäällikkö päättää Turun taidemuseon järjestämän vaihtuvien näyttelyiden esineiden koskevien sitoumusten antamisesta enintään 150 000 euron määrään asti. Kaupunginhallitus päättää suuremmista näyttelyvakuuksista. Riskienhallintapäällikkö antaa lausunnon kaikkiin kaupunginhallitukselle tehtäviin näyttelyvakuusesityksiin.

Puollan Turun taidemuseon anomusta näyttelyvakuuden saamiseksi Birger Kaipiaisen näyttelyn teoksille. Näyttelyvakuuden arvo on 1 243 000 euroa ja se astuu voimaan 11.5.2020 ja päättyy näyttelyn teosten palauduttua lainaajalle, kuitenkin viimeistään 9.10.2020. Turun taidemuseon omavastuuosuus vahinkotapauksissa on 2 000 euroa.   

Liite 1Teosluettelo (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta)

Oheismateriaali 1Turun taidemuseon anomus (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta)

EhdotusKaupunginhallitus päättää myöntää näyttelyvakuuden Turun taidemuseossa 5.6.-13.9.2020 esillä olevan Birger Kaipaisen näyttelyn liitteessä 1 mainituille teoksille "naulasta naulaan” periaatteen mukaisesti siten, että vakuus astuu voimaan teoskuljetusten alkaessa 11.5.2020 ja päättyy teosten palauduttua lainaajalle, kuitenkin viimeistään 9.10.2020.

Turun taidemuseon omavastuuosuus vahinkotapauksissa on 2.000 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTurun taidemuseo
tiedXXXXX


Liitteet:

Kh § 107
Liite 1:Teosluettelo (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 20 kohta)