Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10109.03.20207

1505-2020 (01 01 00)

Erikoisammattimiehen viran lakkauttaminen hyvinvointitoimialalla

Tiivistelmä: -

Kh § 101

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 12.2.2020:

Kaupunginjohtajan päätöksellä 30.1.2020 § 35 perustettiin hyvinvointitoimialalle 1.3.2020 lukien erikoisammattimiehen työsopimussuhteinen toimi. Toimen perustamista koskevassa päätöksessä todettiin, että toimialan tulee tehdä kaupunginhallitukselle erillinen esitys erikoisammattimiehen viran vakanssinumero 282601 lakkauttamisesta. Hyvinvointitoimiala on nyt esittänyt avoimeksi tulevan ja tarpeettoman viran lakkauttamista.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lakkauttaa 1.3.2020 lukien erikoisammattimiehen viran vakanssinumero 282601.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKonsernihallinto, strateginen HR