Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hallintoryhmä 
Johtaja1527.02.2020 

2213-2020 (07.03)

Datan avaus, Pienaluetilastot

Pääsuunnittelija Arvi Leino:

Turku osallistuu kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu) 6Aika-strategiaan kaupunginjohtaja Aleksi Randellin päätöksellä 26.6.2014 (4449-2014).

Turun kaupunkistrategia linjaa, että "Kaupungin kannalta ratkaisevaa on, miten nopeasti tiedonhallinta saadaan sellaiselle tasolle, että se mahdollistaa tietojen yhdistelyn ja analysoinnin yli yksittäisten tietojärjestelmä- ja organisaatiorajojen. Samalla kun kehitämme tiedonhallintaamme, edistämme uudenlaisen liiketoiminnan ja avoimuuden syntymistä avaamalla tietokantojamme kansalaisten ja yritysten käyttöön. Kaupungin tavoitteena on toimia datan hyödyntämiseen perustuvan digitaalisen alustatalouden kansainvälisessä kärjessä." ja että "Mittaamisen tulee ulottua läpi koko kaupunkiorganisaation. Jotta kaikki voivat arvioida tuloksiaan ja onnistumisiaan, taustatietojen tulee olla avoimesti käytettävissä ja päätösten perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon. Päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja johdonmukaista. Läpinäkyvyyden lisäämisessä avoin data tuo uusia mahdollisuuksia, joiden hyödyntämisessä Turku pyrkii kansainväliseen kärkeen." https://www.turku.fi/kaupunkistrategia

Esitetään avattavaksi pienaluetilastot Turun kaupungin alueelta.

Tilastoaineistojen julkaisusta avoimena datana on sovittu niiden tuottajan, Tilastokeskuksen, kanssa. Lupa on liitteessä 1. Julkaisulle on seuraavat ehdot, joiden huomioinen hoidetaan kaupungin omana työnä:

1.   Tietoja julkaistaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.

2.   Osa-aluetietoja ei saa julkistaa niiltä osa-alueilta, joilla

-      asuu alle 100 henkilöä

-      käy työssä alle 100 henkilöä

-      alueella asuu alle 100 asuntokuntaa/perhettä

-      mikäli julkistetaan pelkkiä rakennus- tai asuntotietoja alueella on oltava vähintään 10 asuinrakennusta

Avoin data on julkista tietoa, joka on maksutonta, koneluettavassa muodossa olevaa, vapaasti uudelleenkäytettävää dataa. Aineiston käyttöluvaksi tulee julkishallinnon JHS 189 -suosituksen mukaisesti CC Nimeä 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

Data-asiantuntijat ovat arvioineet avattavat datat yksityisyydensuojan, yleisen turvallisuuden ja liikesalaisuuksien vaarantumisen osalta. Kyseinen aineisto on avattavissa ilman näihin liittyvää riskiä, joten sen suhteen ei lausuntoa lakiasioista tai riskienhallinnasta ole tarpeen pyytää.

Avauksen yhteyshenkilöt konsernihallinnon strategia ja kehittäminen vastuualueella ovat Arvi Leino ja Kalervo Blomqvist.

Datan avaukseen saa tarvittaessa tukea konsernihallinnon data-asiantuntijoilta osoitteesta avoindata@turku.fi

Esitän, että pienaluetilastot avataan ja avauksen metatiedot julkaistaan avoindata.fi-palvelussa yleisesti hyödynnettäväksi.

Liite 1Tilastokeskuksen lupa

Johtaja Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin, että pienaluetilastot avataan ja avauksen metatiedot julkaistaan avoindata.fi-palvelussa yleisesti hyödynnettäväksi.

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Khalr § 15
Liite 1:Tilastokeskuksen lupa