Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus3903.02.20208

660-2020 (10 03 02)

Kallelankadun päiväkoti, hankekuvaus

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kallelankadun päiväkodin peruskorjauksen loppuunsaattamisen hankekuvauksen.

Kh § 39

Va. toimitilapäällikkö Minna Juselius, rakennuttamispäällikkö Anne Antola ja arkkitehti Mari Virtanen 23.1.2020:

Kallelankadun päiväkodissa (Kallelankatu 3) on tehty vuosien 2014 - 2018 aikana osastokorjauksia kesäaikoina. Kohteen sijainti varhaiskasvatuksen palveluverkossa on keskeinen, ja sen käyttöä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Vuonna 1982 rakennettu kohde on edelleen osin alkuperäiskuntoinen, ja kohteen korjaaminen kokonaisuudessaan ajanmukaiseksi on tarkoituksenmukaista.

Kallelankadun päiväkodissa on tarkoitus tehdä peruskorjausluonteisia korjauksia, jotka kohdistuvat rakennuksen sisätiloihin, talotekniikkaan ja ulkovaippaan sekä piha-alueeseen. Korjausten kustannusarvio on 1,95 M€.

Turun kaupungin tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen mukaan tulee laatia hankekuvaus, mikäli teknisten peruskorjaustöiden tai kunnossapitoluonteisten korjaustöiden yhteenlaskettu kustannus on vähintään miljoona euroa. Näin ollen Kallelankadun päiväkodin seuraavan kahden vuoden ajalle jaksotettavista korjauksista tuodaan lautakunnan käsittelyyn hankekuvaus.

Hankekuvaus

Kallelankadun päiväkodin rakennus on valmistunut vuonna 1982. Rakennus on I-kerroksinen, monimuotoinen puurakenteinen päiväkotirakennus. Kohteen laajuus on 1 114.5 kr-m2 ja tilavuus 3 589 m3. Tontin koko on 4 705 m2. Tontilla sijaitsee vanha suojeltu puinen rakennus, jossa päättyi toiminta elokuussa 2019. Rakennus tulee urakan (kesä 2020) ajaksi henkilökunnan ja yhden lapsiryhmän väistötiloiksi.

Päiväkodissa toimii 5 ryhmää, yhteensä 89 lasta. Vakituista henkilökuntaa rakennuksessa on 21.

Kallelankadun päiväkotikiinteistöön on tarkoitus tehdä perusparannus ja muutostyö rakennuksen korjaamattomalle osalle (noin puolet sisätiloista ml. keittiö) kesällä 2020, ja sen suunnittelutyö on käynnissä. Em. suunnitteluvaiheessa huomioidaan myös piha-alueen sekä ulkovaipan korjaustarpeet, jotka toimenpiteinä tehtäisiin kahtena seuraavana kesänä.

Perusparannuksen ja muutostöiden 2020 sisältö

Kesän perusparannuksen ja muutostöiden suunnitteluvaihe on käynnissä. Perusparannuksen yhteydessä tehdään päiväkodille yhteinen ruokailutila, joka on yhdistettävissä monitoimisaliin. Ruokailutilan rakentaminen lisää osastojen monipuolisempaa käyttöä ja tukee näin varhaiskasvatuksen toiminta-ajatusta ja -kulttuuria. Valmistuskeittiö muutetaan palvelukeittiöksi ja sen sisäänkäynti- ja huoltoyhteys siirtyvät Purokadun puolelle, jolla saavutetaan turvallisemmat huolto- ja kulkuyhteydet.

Tilojen pinnat uusitaan. Muutostyöt edellyttävät purkutöitä ja seinien ja aukotuksien muutoksia. Talotekniikka päivitetään ja mm. uudet ilmanvaihtokoneet sijoitetaan sisätiloihin. Koko talon osalta tarkistetaan palo- ja poistumistieturvallisuus. Ullakon palo-osastointi tarkistetaan ja turvallinen pääsy huoltokohteisiin huomioidaan suunnittelun yhteydessä.

Kohteen suunnittelu- ja toteutustavassa huomioidaan aikaisemmin tehdyt muutos- ja korjaustavat siten, että suunnitteluratkaisut ja niiden laatutaso, materiaalit ja väritys pysyvät samankaltaisena.

Toteutusaikaa on varattu kesän 2020 töille 5-6 kuukautta, ja töiden tulisi alkaa toukokuussa purkutöillä. Urakan hankinta tulisi tehdä mahdollisimman pian. Turvallisuussuunnittelu ja toimintatapa rakennustöiden aikana on jo pitkälle suunniteltu. Rakennustöiden aikana päiväkoti toimii normaalisti, mutta ryhmät toimivat yksiköissään itsenäisesti. Käytännössä tontilla toimii viisi eri yksikköä, kun jokaiseen ryhmään tuodaan erikseen ruoka. Kun päiväkoti saadaan sisätiloiltaan korjattua, on päiväkodin koko perusparannus saatu tehtyä ja toiminta pääsee normalisoitumaan.

Vuoden 2020 toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on n. 1,3-1,5 M€ (alv 0 %).

Perusparannuksen ja muutostöiden 2021 sisältö

Piha-alueesta on tehty 2018 alustava suunnitelma, jota päivitetään ja kehitetään eteenpäin käyttäjien toiveiden mukaiseksi. Kaikki pihaan ja ulkovaippaan liittyvät toimenpiteet on suunniteltu ajoitettavaksi vuoteen 2021. Suunnitelmat laaditaan kuitenkin samaan aikaan kuin vuoden 2020 töiden.

Pihaan kohdistuu salaojien uusimista, maanpinnan kallistuksia sekä pihavälineiden uusintaa sekä mahdollisesti uusi pihakatos tai varasto. Lisäksi aita uusitaan naapureihin päin.

Ulkovaippaan kohdistuu ulkoverhouksen laudoituksen osittainen uusiminen ja värityksen muutos/päivitys sekä pellitysten, ikkunoiden ja vesikaton uusiminen.

Vuoden 2021 toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on noin 400 000-450 000 € (alv 0 %).

Vuokravaikutus käyttäjälle:

Suunnitellun perusparannuksen (1 750 000-1 950 000 €) seurauksena käyttäjälle aiheutuvat vuokramenot kasvavat 7 660-8 530 €/kk eli 91 900-102 400 €/v., vuokran ollen koko rakennuksen osalta jatkossa arviolta noin 261 000 €/vuosi. Vuokravaikutus tarkastetaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli hankekuvauksen kokouksessaan 22.1.2020.

Toimialajohtaja Timo Jalonen 17.1.2020:

Kysymyksessä on olemassa olevan päiväkodin peruskorjauksen loppuun saattaminen, jonka aiemmissa ja esitetyssä suunnitelmissa ja toteutuksissa sivistystoimialan edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana. Päiväkotirakennus on perusteltua korjata kokonaisuudessaan.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä Kallelankadun päiväkodin hankekuvauksen ja sitoutua uusiin vuokrakustannuksiin.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus hyväksyy Kallelankadun päiväkodin hankekuvauksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedSivistystoimiala
tpvTilapalvelukeskus