Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus8804.03.201913
Kaupunginhallitus11411.03.20194

13756-2018 (05 17 00, 01 00 02)

Vastaus kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyyn selvityspyyntöön

Tiivistelmä: -

Kh § 88

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.11.2018 § 458 jätettyyn selvityspyyntöön on laadittu oheismateriaalina oleva vastaus.

Oheismateriaali 1Vastaus kaupunginhallituksen varajäsen Jaakko Lindforsin selvityspyyntöön koskien Turun vanhuspalveluiden tilannetta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi ja selvityspyynnön käsitellyksi.

PäätösAsia pantiin pöydälle Vornasen Katteluksen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kh § 114

Pöydältä 4.3.2019 § 88

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen varsinaista päätöksentekoa äänestettiin asian käsittely jatkamisesta.

Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 12-2.

Suoritetussa kättennostoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Raaska, Hellsten, Maaskola, Miikkola, Schauman, Sundqvist, Hassan, Lumme, Ruohonen, Aaltonen, Vierimaa ja Kattelus.

Lindforsin tekemän seuraavansisältöisen palautusehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Yrttiaho:

”Palautetaan asia uudelleen valmisteluun siten, että yksityisten vanhuspalvelujen tuottajien valvontaan lisätään resursseja, ja että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin kunnallistaakseen niitä yksityisiä vanhuspalveluja, joissa ongelmia on havaittu.

Perustelut:

Yksityisissä vanhuspalveluissa on havaittu laiminlyöntejä ja puutteita mm. henkilöstömitoituksissa.”

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä toimialajohtaja Riitta Liuksa.

Jakelu

tiedLindfors Jaakko
tiedHyvinvointitoimiala