Jäsen Mikael Miikkolan ponsi asiaan

 

Satava-Kakskerran osayleiskaavan tavoitteet

 

Perussuomalaisten mielestä Satava-Kakskerran osayleiskaavan toteutuminen on eräs Turun menestystekijä.

 

Näemme, että sen päämäärä on haasteellinen. Kaavan tulee toteutuessaan olla sekä ko. saarten historiaa ja herkkää merellistä ympäristöä kunnioittava, mutta samalla edistyksellinen ja ainutlaatuinen!

 

Perussuomalaiset yhtyy nyt esillä olevan konsensuspäätösesityksen laadullisiin ja määrällisiin tavoitteisiin.

 

Pidämme tärkeänä, että kaavan valmistelu nyt etenee dynaamisesti ilman tarkoitushakuisia viivästyksiä.

 

Korkeiden, selvästi yli saaristosilhuetin kohoavia asuinrakennuksia emme kannata.

 

Perussuomalaiset korostaa, että vielä vapaana olevat saarten rannat tulee säilyttää "kaikkien turkulaisten vapaana nautintaoikeutena".

 

Mikael Miikkola

kaupunginhallituksen jäsen