Jäsen Raija Eevan ponsi asiaan

 

Satava-Kakskerran osayleiskaavan tavoitteet

 

Keskustan ryhmä esittää, että kaupunginhallitus vahvistaisi laadulliset tavoitteet, mutta jättäisi väestötavoitteen avoimeksi ja tekisi päätöksen, joka edellyttää osayleiskaavan nopeaa valmistelua.

 

Keskustan lähtökohtana on luoda edellytykset alueen kehittymiselle. Siksi tarvitaan osayleiskaava, joka antaa mahdollisuuden alueen luonteeseen hyvin sopiville uusille rakennuspaikoille ja loma-asuntojen muuttamiselle vakinaisiksi asunnoiksi.

 

Keskustan ryhmä hyväksyy kaavan, jonka laadinnassa on huomioitu alueen luontoarvojen lisäksi asukkaiden tasapuolinen kohtelu

 

Raija Eeva

kaupunginhallituksen jäsen