Liite 1               

 

 

Laajennettu taajamatoimintojen alue (A)

 

 

 

 

Maakuntakaavaluonnoksesta annetussa lausunnossa esitetty taajamatoimintojen alue (A), jota on laajennettu Kakskerrantien eteläpuolelta Hennalan alueella ympäristöineen.