Kaupunginhallitus 20.12.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 10:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
530 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
531 § Pöytäkirjan tarkastus
532 § Vakanssimuutoksia perusterveydenhuollon kliinisessä hammashoidossa
534 § Kolmen toimistoalan viran ja yhden toimen lakkauttaminen hyvinvointitoimialalta
535 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 20-kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon