Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25921.05.20133

4896-2013 (111)

Sivistystoimialan viiden avoimen viran lakkauttaminen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään lakkautettavaksi sivistystoimialan viisi virkaa, joita vastaavat kuukausipalkkaiset työsopimussuhteiset toimet on perustettu kaupunginjohtajan päätöksellä.

Kh § 259

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Kaupunginjohtaja on 6.5.2013 § 106 perustanut viisi työsopimussuhteista tointa, joita vastaavat virat tulisi nyt kaupunginhallituksen päätöksellä tarpeettomina lakkauttaa.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lakkauttaa viran kohdalla mainitusta ajankohdasta lukien seuraavat virat:

Perusyksikkö vak.nronimike 
Härkämäen phy409665362300lastenhoitaja30.4.2013
Itäharjun phy409430360801erityislastentarhanopettaja30.4.2013
Portsan phy409120362127lastenhoitaja30.4.2013
Kaerlan phy409505360545lastenhoitaja30.6.2013
Varhaiserityiskasvatus409180360335erityislastentarhanopettaja31.8.2013

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, strateginen HR
tiedSivistystoimiala
tpvTalouspalvelukeskus, palkanlaskenta