Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25821.05.20132

5102-2013 (111)

Hyvinvointitoimialan lakkautettavat virat (vak.nrot 310113 ja 263070)

Tiivistelmä:

Hyvinvointitoimiala esittää kahden avoimeksi ja tarpeettomaksi tulleen viran lakkauttamista.

Kh § 258

Henkilöstöpäällikkö Maaria Palomäki 26.4.2013:

Hyvinvointitoimialalla on eläkkeelle jäämisten, vakanssijärjestelyjen sekä toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen johdosta tullut avoimeksi vakansseja, jotka ovat tarpeettomia ja jotka voidaan tulosaluejohtajien näkemyksen mukaan lakkauttaa. Kaikkiaan tällaisia vakansseja on tällä hetkellä 16, joista virkoja on kaksi ja työsopimussuhteisia toimia 14.

Liitteessä 1 on lakkautettavaksi esitettävät virat. Virat tulisi lakkauttaa liitteessä mainituista ajankohdista lukien. Virkojen lakkauttaminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Liite 1 Lakkautettavat virat

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 29.4.2013:

Esitän, että liitteessä mainitut virat lakkautetaan liitteessä mainituista ajankohdista lukien.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lakkauttaa 30.4.2013 lukien hyvinvointitoimialan seuraavat virat:

PerusyksikköPerusyksikön nimiVak.nroNimike
252132Ulkomaalaistoimisto,sos.työ310113sosiaalityöntekijä
254234A6 Suljettu kuntoutusosasto263070mielisairaanhoitaja

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointitoimiala
tpvKonsernihallinto, strateginen HR
tpvTalouspalvelukeskus, palkanlaskenta