Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25721.05.20131

5284-2013 (114)

Hyvinvointitoimialan avoimien (18 kpl) virkojen lakkauttaminen

Tiivistelmä:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja on perustanut 18 tointa, joita vastaavat virat kaupunginhallitus tulisi nyt lakkauttaa.

Kh § 257

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja on 2.5.2013 § 36 perustanut 18 tointa, joita vastaavat virat esitetään nyt lakkautettavaksi.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lakkauttaa kunkin viran kohdalla erikseen mainitusta ajankohdasta lukien seuraavat hyvinvointitoimialan virat:

Perusyksikkö nimike vak.nro alkaen
Pienten lasten vastaanottokoti lastenhoitaja 333538 30.9.2013
Mäntymäen perhekeskus ohjaaja 330011 30.4.2013
Mäntymäen perhekeskus ohjaaja 330027 30.4.2013
Mäntymäen perhekeskus talonmies-lämmittäjä 330039 31.7.2013
Mäntymäen perhekeskus laitosapulainen 330057 30.11.2013
Vakka-Suomentien lastenkoti ohjaaja 333002 30.4.2013
Niuskalan hoitokoti ohjaaja 370803 30.6.2013
Äitiysneuvolat ja UÄ-yksikkö terveydenhoitaja 252323 30.4.2013
Kliininen hammashoito hammashoitaja 265020 30.9.2013
A5 Päiväyksikkö erikoissairaanhoitaja 263065 30.4.2013
Lääkehuolto farmaseutti 240101 31.8.2013
Kotihoito Linna kodinhoitaja 352224 30.9.2013
Geriatrinen arviointiyksikkö  perushoitaja 260104 30.6.2013
Runosmäen vanhainkoti lähihoitaja 320900 31.5.2013
Niittykodin palvelutalo kodinhoitaja 352010 30.4.2013
Mäntyrinteen vanhainkoti hoitoapulainen 320064 31.5.2013
Mäntyrinteen vanhainkoti kylvettäjä 320052 30.4.2013
Kurjenpesä lähihoitaja 268013 30.4.2013

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedHyvinvointitoimiala
tpvKonsernihallinto, strateginen HR
tpvTalouspalvelukeskus, palkanlaskenta