Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus24921.05.20135

13677-2012 (001, 633)

PILETTI-yhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen (Yt)

Tiivistelmä: -

Kh § 249

Hallintopäällikkö Harri Lehtinen 14.5.2013:

Kaupunginhallitus päätti 29.4.2013 § 204, että Turku liittyy osakkaaksi PILETTI–yhtiöön merkitsemällä perustamissopimuksessa määritetyn määrän yhtiön osakkeita ja että Turun edustajaksi perustettavan PILETTI-yhtiön hallitukseen nimetään kehityspäällikkö Jari Paasikivi ympäristötoimialan seudullisesta joukkoliikenteestä.

Päätöksen jälkeen hankkeen valmistelumateriaali on täydentynyt siten, että käytettävissä on täydennetty perustamissopimus, osakassopimus sekä yhtiöjärjestys, jotka kaupungin tulisi hyväksyä ennen asiakirjojen allekirjoitusta.

Liite 1PILETTI-hanke perustamissopimus

Liite 2PILETTI-hanke osakassopimus

Liite 3PILETTI-hanke yhtiöjärjestys

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää

Samalla kaupunginhallitus päättää, että tämä päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, lakiasiat
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tpvSundholm Tomi


Liitteet:

Kh § 249
Liite 1:PILETTI-hanke perustamissopimus
Liite 2:PILETTI-hanke osakassopimus
Liite 3:PILETTI-hanke yhtiöjärjestys