Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus24821.05.20134

13540-2012 (530)

Nuorisotakuun toteutumista Turussa seuraavan ohjausryhmän raportti 1/2013 (St)

Tiivistelmä:

Kaupunginjohtaja on 25.1.2013 asettanut ohjausryhmän seuraamaan nuorisotakuun toteutumista Turussa. Kaupunginhallitukselle esitetään ohjausryhmän raportti 1/2013.

Kh § 248

Toimialajohtaja Timo Jalonen 3.5.2013:

Nuorille suunnattu takuu toimenpiteistä työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista. Nuorisotakuun perusteella jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorisotakuuseen liittyy koulutustakuu: jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa ilman koulututusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen.

Turussa eri toimialoilla nuorille jo aiemmin suunnattuja toimintatapoja kehitetään ja toteutetaan 1.1.2013 alkaen täytäntöönpannun nuorisotakuun mukaisesti. Kaupunginjohtaja on 25.1.2013 § 16 asettanut ohjausryhmän seuraamaan nuorisotakuun toteutumista Turussa ja nimennyt ohjausryhmään jäseniksi seuraavat henkilöt:

 - toimialajohtaja Timo Jalonen, sivistystoimiala, puheenjohtaja

 - palvelujohtaja Mika Helva, sivistystoimiala

 - projektipäällikkö Matti Mäkelä, sivistystoimiala

 - nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, vapaa-aikatoimiala

 - toiminnanjohtaja Taina Laaksonen, vapaa-aikatoimiala

 - toimialajohtaja Riitta Liuksa, hyvinvointitoimiala

 - palvelujohtaja Sirpa Kuronen, hyvinvointitoimiala

 - toimistopäällikkö Jaana Malén, hyvinvointitoimiala

 - erityisasiantuntija Sami Savolainen, konsernihallinto, kaupunkikehitysryhmä, elinkeino ja osaaminen

 - kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa, konsernihallinto, strategia ja kehittäminen

Asettamispäätöksen mukaan ohjausryhmän tulee raportoida työnsä etenemisestä kaupunginjohtajalle ja kaupungin johtoryhmälle tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään puolivuosittain. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan asiasta raportoidaan säännöllisesti myös kaupunginhallitukselle.

Ohjausryhmä on kokoontunut kevään aikana kaksi kertaa ja laatinut liitteenä olevan raportin esitettävistä toimenpiteistä. Raportti lähetetään samansisältöisenä tiedoksi nuorisolautakunnalle, kasvatus- ja opetuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle.

Liite 1Nuorisotakuun toteutumista Turussa seuraavan ohjausryhmän raportti 1/2013

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus merkitsee nuorisotakuun toteutumista Turussa seuraavan ohjausryhmän raportin 1/2013 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedJalonen Timo


Liitteet:

Kh § 248
Liite 1:Nuorisotakuun toteutumista Turussa seuraavan ohjausryhmän raportti 1/2013