Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25421.05.20131

3721-2013 (100)

Turun kaupungin henkilöstöraportti - henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutuminen 2012 (Kv)

Tiivistelmä:

Turun kaupungin henkilöstöraportissa tarkastellaan henkilöstöohjelman 2010-2013 tavoitteiden toteutumista pääosin syksyllä 2012 Kunta 10 -tutkimuksen tulosten pohjalta. Raportin tarkasteluosuutta täydentävät henkilöstötilastot, joita on tuotettu henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä hyödyntäen. Tilastoista näkyy mm. yhtiöittämisten vaikutukset henkilötyövuosien määriin ja henkilöstösiirrot hallintokuntien välillä.

Kh § 254

Johtaja Marja Salmi-Tuominen 19.3.2013:

Vuoden 2012 henkilöstöraportti kuvaa Turun kaupunginvaltuuston 25.1.2010 hyväksymän henkilöstöohjelman 2010–2013 tavoitteiden toteutumista vuonna 2012. Laaja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä koottu tilastomateriaali toteuttaa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen yhteistä kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta.

Henkilöstöohjelman kolme päätavoitetta Turun kaupungin henkilöstöjohtamiselle ja – työlle ovat:

Kuluneen kauden aikana kehityssuunta on ollut positiivinen ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti on edetty.

Kunta10 kyselyllä seurattavista tavoitteista toteutui hyvin kohtelun oikeudenmukaisuus 3,76 (3,75). Sairauspoissaolojen määrä väheni tuntuvasti enemmän kuin tavoiteltiin 3,92 %(4,15 %). Asetetun tavoitteen alittaminen on huomattava, koska vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli 4,20 % (ilman yhtiöitettyjä liikelaitoksia)

Työkykyjohtamisen korostaminen ja erityisesti viime vuonna päättyneen työkyvynhallintamalliprojektin tulokset ovat tukeneet esimiehiä ja työyhteisöjä toimimaan oikea-aikaisesti oikein työkyvyn tukemiseksi.

Tulokset osoittavat, että hyvin myönteistä kehitystä saavutettiin myös tavoitemittareissa ”työnantajan suosittelemisen”, ”kehityskeskustelujen käyminen” ja ”kehityskeskustelujen hyödyllisyys”. Kaupunkia työnantajana läheisilleen suosittelisi 69,8 % (v. 2010 65,9 %). Kehityskeskusteluja oli käynyt 60,1% (v. 2010 54,10 %), ja keskustelut koki hyödyllisiksi 43,5 % (v. 2010 38,5 %)

Kunta-10 kyselyn tulokset osoittavat, että henkilöstöohjelman tavoitteiden mukaisesti on toimittu koko kaupunkiorganisaatiossa. Ohjelmaa laadittaessa tavoitetasot asetettiin tietoisesti kunnianhimoisesti tutkimuskuntien paraneviksi oletettujen keskiarvojen tasolle.

Kaupungin työvoiman käyttö henkilötyövuosina mitattuna oli viime vuonna 12 183, 1. Työvoiman käytön kasvu oli vähäistä (+ 60 henkilötyövuotta). Kasvussa on huomioitu vuoden 2012 alusta yhtiöitettyjen tuotantoliikelaitosten työvoiman siirtyminen kaupungin tytäryhtiöiden palvelukseen. Henkilötyövoiman kasvua tapahtui lähinnä varhaiskasvatuksessa, vanhuspalveluissa ja perusterveydenhuollossa. Muualla kaupungin organisaatiossa muutokset olivat vähäisiä tai työvoiman käyttö vähentyi.

Henkilöstöraportti on käsitelty kaupungin yhteistyötoimikunnassa 16.4.2013.

Oheismateriaali 1Henkilöstöraportti 2012

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2012 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto