Keskusvaalilautakunta 25.03.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 02.04.2024

Kokousaika ja -paikka: 16:00-16:45 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
59 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
60 § Pöytäkirjan tarkastus
61 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon
62 § Pieni ele ry:n kirje keskusvaalilautakunnille
63 § Selvitys ja lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle ennakkoäänestyspaikan esteettömyydestä
64 § Vuoden 2024 europarlamenttivaalit: Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen
65 § Tiedoksi merkittävä asia
66 § Muut ajankohtaiset keskusvaalilautakunnan asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon