Keskusvaalilautakunta 11.02.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 15.02.2024

Kokousaika ja -paikka: 9:00-21:30 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
48 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
49 § Pöytäkirjan tarkastus
50 § Alustava ääntenlaskenta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon