Keskusvaalilautakunta 09.02.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 15.02.2024

Kokousaika ja -paikka: 19:00-19:30 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
43 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
44 § Pöytäkirjan tarkastus
45 § Presidentinvaalin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
46 § Muutokset vuoden 2024 presidentinvaalin vaalilautakuntien kokoonpanoihin
47 § Muut ajankohtaiset vaaliasiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon